Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Niedziela (20.02.2011)


ROZWAŻANIE

Świat prawa żydowskiego, z którego Chrystus się wywodził, w którym żył i nauczał, od samego początku nie był w stanie przyjąć Prawdy przez Niego głoszonej. Jezus z Nazaretu, syn Józefa cieśli, narodzony w betlejemskiej stajni, nazywa się Mesjaszem i mówi o miłości do nieprzyjaciół, oraz o tym by w odpowiedzi na cios w lewy policzek – nastawić prawy [por. Mt 5,38-48]. Dla Annasza, Kajfasza, oraz tych wszystkich, którzy później przed Piłatem wołali „Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!”, to było nie do przyjęcia. I choć oni wydali Go na śmierć – on wciąż darzył ich Miłością.

Ta pełna pokory Miłość w ujęciu ludzkim może być niezrozumiała. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach zdominowanych przez konsumpcjonizm, oraz wiążącą się z nim afirmację przyjemności jako wartości najważniejszej. Dla współczesnego człowieka, doświadczenie klęski czy niepowodzenia, jest czymś od czego ucieka się za wszelką cenę. Nawet jeżeli tą cenę miałoby stanowić zanegowanie prawdy.

Święty Paweł wielokrotnie doświadczał klęsk. Można przypuszczać, że jako człowiek wywodzący się z diaspory żydowskiej, należący do stronnictwa faryzeuszy miał w sobie mocno zakorzenioną mentalność „odnoszenia zwycięstw”. Jednak właśnie niepowodzenia, których doświadczał, utwierdziły go w przekonaniu, że to one są drogą do celu. Paweł daje wyraz temu przekonaniu pisząc „Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga”.

W dzisiejszych czasach, lepiej się nie wyłamywać. Często konsekwencją każdego odstępstwa od norm etycznych narzucanych przez kulturę masową, są wyśmianie i ignorancja. Prawdy Ewangeliczne dzisiejszy świat uznaje za zbędny anachronizm. Mądrość świata, często wyraża się w wygodnym konformizmie.

Mądrość Boża z kolei, wymaga często pójścia pod prąd, na przekór tłumowi ludzi. Wspaniale obrazuje to inny fragment Ewangelii, w którym Jezus odpowiada bogatemu młodzieńcowi, poszukującemu drogi do Zbawienia: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” [Mt 19,21] Młodzieniec w tym fragmencie, nie był gotowy sprostać wymaganiom Bożej Mądrości – odszedł zasmucony. Może bał się reakcji jego otoczenia na tę decyzję.

Logika Stwórcy, usytuowana jest ponad logiką stworzenia. Logika rodzica, jest ponad logiką dziecka. Stąd płacz u młodego człowieka, niechętnie podporządkowującego się woli matki, która w trosce o jego zdrowie, każe mu w chłodny wieczór, wcześniej wracać z piaskownicy, kiedy rówieśnicy bawią się w najlepsze. Mądrość dziecka, chcącego się bawić wbrew rozsądkowi, jest głupstwem w oczach matki.

Św. Paweł przywołuje podobną relację, z tą różnicą, że troskliwa matka ustępuje miejsca Troskliwemu Bogu, a niemądre dziecko – niemądremu człowiekowi. Bo „Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga”.

Jarosław Surmacz

KOMENTARZ

Jezus mówi nam, żebyśmy nadstawili drugi policzek. Nie chce, byśmy na siłę starali się dowieść swoich racji czy przekonać kogoś do chrześcijaństwa, ale pokazuje, że sedno wiary tkwi w uległości. To my sami jesteśmy świątynią Boga, Jego obrazem, dlatego nasza postawa i zachowanie ma prezentować prawdziwą mądrość i Chrystusa.

Justyna Wadowska i Ewa Borowska

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,474,444 Unikalnych wizyt