Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Niedziela (13.02.2011)


ROZWAŻANIE

Ziemia była na początku bezładem i pustkowiem /Rdz 12/, czyli jak to czytamy w mitologii na początku był chaos. Potem Bóg ukształtował świat, nadając granice niebu, ziemi, wodom. Wtedy też ustanowił pierwsze prawo, mówiąc do ludzi: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną (...)” i dalej: „z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść”. Następnie człowiek otrzymał inne Prawo - Starego Przymierza, spisane na kamiennych tablicach, znane jako Dekalog. W Księdze Powtórzonego Prawa znajdujemy fragment: „Idźcie dokładnie drogą wyznaczoną przez Pana, Boga waszego, byście mogli żyć, by dobrze wam się wiodło (...)” /Pwt 5,33/. I tak możemy zinterpretować:

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną, abyś żył i aby ci się dobrze wiodło.
  2. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno, abyś żył i aby ci się dobrze wiodło.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, abyś żył i aby ci się dobrze wiodło.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś żył i aby ci się dobrze wiodło.
  5. Nie zabijaj, abyś żył i aby ci się dobrze wiodło.
  6. Nie cudzołóż, abyś żył i aby ci się dobrze wiodło.
  7. Nie kradnij, abyś żył i aby ci się dobrze wiodło.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, abyś żył i aby ci się dobrze wiodło.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego, abyś żył i aby ci się dobrze wiodło.
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest, , abyś żył i aby ci się dobrze wiodło.

Bóg postawił przed nami życie i śmierć, i dał nam wybór. Nie ograniczył naszej wolności, ale dał Prawo, które właśnie stoi na straży wolności. Nie pozwala nam ono przekroczyć granicy nienaruszalności, intymności i dobra drugiego człowieka, a tym samym broni naszego dobra. Świat, w którym każdy przestrzegałby Bożego Prawa, może nie byłby światem bez chorób i cierpienia, ale byłby światem bez wojen i zdrad.

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.”
/Mt 5,17/

Jezus nie przyszedł znieść Prawa Starego Przymierza ale dopełnić je o Prawo Miłości. Dopełnić czyli dokończyć, nadać nowe znaczenie, nowy sens, nowy wymiar duchowy. O ile Stare Prawo mówi czego NIE wolno, o tyle Prawo Miłości pokaże co POWINNO się czynić, aby osiągnąć życie wieczne, a tym samym pokaże jak wypełnić Prawo Starego Przymierza. I tak np.:

NIE będziesz miał bogów cudzych przede Mną, oznacza: oddawanie czci jedynemu Bogu;
NIE zabijaj, oznacza: otoczenie opieką życia od poczęcia do naturalnej śmierci, w szczególny sposób życia bezbronnego, ale oznacza też właściwe posługiwanie się słowem: słowem prawdy, słowem, które buduje a nie niszczy…;
NIE cudzołóż, oznacza: otoczenie czcią i szacunkiem współmałżonka, dbaniem o jego potrzeby i o rozwój życia małżeńskiego, ale też dbanie o swoją czystość jako kobiety i mężczyzny.

Wszystko to w imię Miłości, albowiem miłość jest gwarancją dobra, ten kto naprawdę kocha nie uczyni nic złego, dlatego: „kochaj i rób co chcesz”

Aneta Białek

KOMENTARZ

W dzisiejszej liturgii słowa Chrystus objawia nam się jako Mądrość, który pozostawił człowieka wolnym, ale dał mu też prawa, które mogą się wydawać ograniczające. Do zrozumienia tej Mądrości został nam dany Duch Święty. Bóg nie nakazał człowiekowi grzeszyć. Źródłem złych uczynków człowieka jest to, że nie zachowuje on Praw, które zostały mu dane dla pełniejszego zrozumienia Dobra.

Justyna Wadowska i Ewa Borowska


Powiązane newsy:

News


Brak opublikowanych newsów

RSS-Feeds
Wygenerowano w sekund: 0.03
8,474,534 Unikalnych wizyt