Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
NIEDZIELA 23.01.2011


ROZWAŻANIE
„Abyście byli jedno”


W drugim czytaniu dzisiejszej liturgii św. Paweł poucza: „(…) abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów (…)”. Słowa te w obliczu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jasno wskazują wymiar eklezjalny problemu.

Chrześcijaństwo w wyniku ruchów reformacyjnych, a wcześniej podzielenia się na katolicyzm i protestantyzm, dziś składa się z ponad 286 Kościołów i wyznań chrześcijańskich. Kościół - Ciało Chrystusa- został podzielony.

Jednak już od XIII w. zaczęły się pojawiać inicjatywy, mające na celu odbudowanie jedności wśród chrześcijan. Koncepcja obchodów oktawy modlitw o jedność między Kościołami zaproponowana została przez papieża Leona XIII u schyłku XIX wieku i spotkała się z aprobatą. Ostatecznie przyjęto, że czas intensywnej modlitwy o jedność chrześcijan będzie trwał tydzień, w dniach 18-25 stycznia. Każdego roku Komisja "Wiara i Porządek" oraz Papieska Rada ds. Promowania Jedności Chrześcijan przygotowują wspólnie na tę okazję temat przewodni i stosowne materiały.

Temat bieżącego roku brzmi: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. „ (Dz 2, 42). Dla Kościoła Chrystusowego jest to kolejne wezwanie do obudowania jedności na wzór Kościoła Pierwotnego. Nauka Apostołów, modlitwa czy łamanie chleba są podstawowymi wartościami, które służyły budowaniu wspólnoty pierwszych chrześcijan. Nam również wgłębianie się w nie powinno pomóc w powrocie do źródła. Dzisiejszemu światu potrzeba jest takiego świadectwa ze strony chrześcijan. Jeśli Kościół nie będzie walczył z całych sił o zjednoczenie, zwyczajnie zaprzeczy samemu sobie i swojej nauce.

Wracając do terminu obchodów Tygodnia Modlitw, jest on nieprzypadkowy. 25 stycznia przypada pamiątka nawrócenia się św. Pawła. Dzieje się to w wyniku działania łaski, to sam Bóg wybrał czas i miejsce przemiany Szawłowego serca. Pozostaje nam zatem razem wołać do Pana w modlitwie o udzielenie daru jedności Swojemu Kościołowi.

A wtedy: „(…) wilk zamieszka wraz z barankiem, (...) cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. (...) Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze (Iz 11,6-9)."

Magda Dziadek

KOMENTARZ

Każdy z nas ma ten sam cel - dążenie do Jezusa Chrystusa, za którym mamy kroczyć. Jezus mówi: "Pójdźcie za mną", co oznacza, że w każdej sytuacji Chrystus powinien być wzorem, do którego powinniśmy się ciągle kierować i który nie zważa na naszą grzeszność. Św. Paweł w dzisiejszym liście apeluje do nas abyśmy na naszej drodze do zbawienia nie zapomnieli o tym, że mimo różnic wynikających z przynależności do odmiennych wspólnot mamy łączyć się w dążeniu do Chrystusa - Światłości.

Justyna Wadowska i Ewa Borowska

Wygenerowano w sekund: 0.03
8,473,083 Unikalnych wizyt