Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Niedziela (16.01.2011)


ROZWAŻANIE

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata…”
Dlaczego Jan ujrzawszy Jezusa nie powiedział: „Oto Mesjasz, na którego czekacie” ?! Co dla Żydów mogło oznaczać stwierdzenie „Baranek Boży”, i co dziś powinno oznaczać dla nas-współczesnych chrześcijan?

W Starym Testamencie znajdujemy opis, kiedy to Bóg zażądał od Abrahama złożenia w ofierze swojego umiłowanego syna- Izaaka (Rdz 22,1-13). Ojciec pomimo bólu spełnia życzenie Boga. Wkłada na ramiona syna drewno służące do spalenia ofiary i idzie z nim na wzgórze w pobliżu miasta, które wskazał Pan. Tam związuje Izaaka i bierze zamach, który ma zakończyć życie chłopca. Jednak nie taką śmiercią kończy się ta historia. Bóg ingeruje, aby nie dopuścić do tragedii i zamiast Izaaka na ofiarę zostaje złożony BARANEK.

Wiele lat później pogrążony w niewoli egipskiej naród izraelski prosi o pomoc Boga. Ten zsyła plagi, aby zmusić faraona do uwolnienia narodu wybranego. Dziesiąta, najstraszliwsza z nich miała dosięgnąć wszystkiego co pierworodne „od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest przy żarnach, i wszystko, co pierworodne wśród bydła” (Wj 20,5). Znów narażone było życie niewinnych Izraelitów i po raz kolejny z pomocą przyszedł Bóg. Kazał naznaczyć odrzwia krwią BARANKA: a „(…)gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie wśród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską” (Wj 12,13).

W Starym Testamencie zasady były ogólnie znane: za złamanie przykazań Bóg wymagał ofiary krwi. Księga Kapłańska dokładnie opisuje kto i jaką ofiarę złożyć powinien: czy to z cielca, kozła, owcy czy BARANKA. Bóg niejednokrotnie każe śmiercią człowieka za nieposłuszeństwo. Nowy Testament także wyraźnie mówi, że „zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6,23). Na szczęście nie nasza śmierć, bo jak zauważa prorok Izajasz Mesjasz przyjdzie „jak BARANEK na rzeź prowadzony (…) aby wydać swe życie na ofiarę za grzechy” (por. Iz 53,7.10) Będzie niczym Izaak- sam wyniesie sobie na wzgórze drzewo krzyża, na którym dokona się ofiara. Nie będzie protestował kiedy Go przybiją, będzie BARANKIEM ofiarnym bez skazy.

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata…”. Jego śmierć jest źródłem naszego życia.

 

KOMENTARZ DO LITURGII SŁOWA

Jesteśmy dziećmi Boga, a to nas zobowiązuje. On nie wymaga od nas ofiary z życia ale podążania Jego drogą. Posłał Chrystusa abyśmy zostali namaszczeni Duchem Świętym. To ma nas umocnić w przeżywaniu wiary i głoszeniu Prawdy.


Powiązane newsy:

News


Brak opublikowanych newsów

RSS-Feeds
Wygenerowano w sekund: 0.01
8,407,566 Unikalnych wizyt