Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Triduum Paschalne 2019


Zapraszamy członków wszystkich wspólnot Ruchu Światło – Życie (młodzież, Wspólnotę Dorosłych, rodziny Domowego Kościoła) na przeżywanie Triduum Paschalnego w formie rekolekcji.

 

Termin rekolekcji: 18-21 kwietnia 2019

UWAGA ze względu na brak miejsc formularz zbiera zapisy na listę rezerwowa!

Zgłoszenia: wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy

 

Uwaga! W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców, którą można pobrać tutaj, i podpisaną podać prowadzącym przy zakwaterowaniu:

TRIDUUM PASCHALNE – 18.04.2019 r. – 21.04.2019 r.

Dom Rekolekcyjny „Idylla”

ul. Wyzwolenia 6

43-460 Wisła Nowa Osada

 

ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH*

 

………………………………..……………….

imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

 

Oświadczam, że jako rodzic / opiekun prawny** wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………… w Triduum Paschalnym w Wiśle w dniach 18.04.2019 r. – 21.04.2019 r. i zlecam opiekę nad nim osobom wyznaczonym przez Diecezjalną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych Ruchu Światło-Życie.

Zapoznałam(em) się z regulaminem rekolekcji, który można pobrać na stronie www.sosnowiec.oaza.pl i akceptuję go.

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się/ nie zgadzam się** na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.

Informujemy, że przypadku wyrażenia zgody na leczenie dziecka, jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych zostaną udostępnione odpowiednim służbom.

Zapoznałam(em) się z klauzulami zgód na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję ich wybór oraz z klauzulą informacyjną umieszczonymi w formularzu zgłoszeniowym na Triduum Paschalne znajdującym się na stronie www.sosnowiec.oaza.pl

· Dodane przez diakonia_liturgiczna dnia 13 December 2018 18:48 671 czytań · Drukuj

Wygenerowano w sekund: 0.04
8,916,302 Unikalnych wizyt