Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Relacja z Oblężenia Mężczyzn Jasnej Góry 2018


 

Relacja z Oblężenia Mężczyzn Jasnej Góry 2018

 

 

W Dzień Ojca br. szczyt Jasnej Góry w Częstochowie był oblegany przez mężczyzn naszego kraju. Spotkali się oni tam , aby zastanowić się wspólnie nad wolnością albo w wielu jej aspektach. Mężczyznom w przeżywaniu i rozważaniu istoty ich wolności pomagali znani prelegenci: Jacek Pulikowski, Mieczysław Guzewicz, Abp Grzegorz Ryś, Donald Turbitt oraz Bp Stanisław Stefanek. W tym wydarzeniu uczestniczyła także nieliczna ale silna duchem reprezentacja mężczyzn Domowego Kościoła naszej diecezji.

Pan Jacek Pulikowski rozpocząć od stwierdzenia, że przyczyną utraty wolności przez mężczyznę, przyczyną jego upadku, jest zawsze odejście od Osoby Jezusa Chrystusa. Potem wskazywał, jak trwanie w wierności Jezusowi i przysiędze małżeńskiej służy szczęściu i dobru rodziny i samemu mężczyźnie. Wyrazem tej wierności jest np. codzienna modlitwa z żoną, która bardzo pomaga małżeństwu w jego trwałości. Skutkiem braku tej wierności mogą być zniewolenie różnymi nałogami. Jednym z tych nałogów może być uzależnienie od doznań seksualnych. Pan Jacek Pulikowski mówił, że ważniejsza jest umiejętność powstrzymywania się przez mężczyznę od działań seksualnych niż ich podejmowanie. Mężczyzna, który zapanuje nad tą swoją strefą, ma szansę na zbudowanie pięknej relacji z kobietą, która przyczyni się do jego osobistego szczęścia. Takiej wolności mężczyzna nie osiągnie jednak bez wymagania od siebie, nawet wtedy, gdy inni od niego nie wymagają.

Pan Mieczysław Guzewicz podkreślił, że istoty męskości nie da się przeżywać bez odniesienia jej do rodziny, do roli męża i ojca. Wskazał, że najlepszą formą okazania przez ojca miłości swoim dzieciom jest miłość okazywana własnej żonie a ich matce. Mówił, że Maryja, Matka Jezusa, jest zawsze gotowa nieść pomoc małżeństwu, tak jak to zrobiła w Kanie Galilejskiej. Najlepszą formą korzystania z tej pomocy jest wsłuchiwanie się w słowa Jezusa, które , na Jej interwencję, kieruje do nas poprzez teksty Pisma Świętego. Dlatego, aby trwać w małżeństwie , trzeba codziennej lektury Słowa Bożego i wspólnej modlitwy małżonków. Podkreślał także, że miłość w rodzinie najlepiej okazuje się poprzez spędzanie czasu z żoną, dziećmi. Podał także przykłady, jak odebranie tego czasu rodzinie i poświęcenie go pracy, pozornie mającej służyć rodzinie, skutkuje niszczeniu relacji . Szczególnymi przykładami były sytuacje emigracji zarobkowej mężczyzn.

Abp Grzegorz Ryś rozpoczął od przeczytania fragmentu Ewangelii, w której Jezus określa się jako mocarz, który pokonuje Złego i odbiera mu jego łupy czyli nas, czyniąc nas wolnymi. Ksiądz Abp wskazał, że istotę wolności szczególnie rozumie ten, kto doświadczył niewoli np. naród polski. Na przykładzie biblijnego króla Dawida zarysował sposób , w jaki zło niewoli człowieka. Dawid grzesząc lenistwem, przeradzającym się w pożądanie i cudzołóstwo, ostatecznie dopuszcza się morderstwa. Najwyższą wartością w naszym życiu jest możliwość spotkania się z Bogiem, a ono zawsze odbywa się w wolności. Abp Ryś radził mężczyznom , aby nie byli podejrzliwi wobec wolności, ale byli podejrzliwi tam , gdzie się od niej ucieka. Taką formą ucieczki od wolności może być ucieczka w niewinność, która zdejmuje odpowiedzialność za to , co się czyni. A wolność mówi: odpowiadasz. Za przykład ludzi wolnych ksiądz Abp podał św. Maksymiliana Marię Kolbego oraz św. Brata Alberta. Tych dwóch mężczyzn było większych niż okoliczności, w których żyli. Na nich zatrzymało się zło. Granica wyznaczona złu jest na ludziach świętych. Ucieczka od odpowiedzialności jest ucieczką od wielkości człowieka. Człowiek wolny umie powiedzieć: przepraszam. Abp Grzegorz powiedział także, że ten , kto jest wolny , sam powinien dawać wolność innym, szczególnie tym, którzy są od niego zależni. Ograniczanie wolności skutkuje podziałami. Szczególną formą odbierania wolności innym jest manipulacja. Ksiądz Abp swoją wypowiedź podsumował stwierdzeniem, że wolność w Jezusie Chrystusie jest pójściem za Bogiem, który wyzwala.

Pan Donald Turbitt opowiedział mężczyznom o szczęściu, które na nich czeka, kiedy podejmą decyzję, że chcą w nim żyć, wierząc w obietnice wypowiedziane w Słowie Bożym. Podkreślał wagę codziennego czytania tego Słowa, mówiąc nawet: „nie ma spania bez czytania”, „nie ma śniadania bez czytania”. Pan Donald Turbitt powiedział, że szczęście mężczyzny nie zależy od odpowiednich okoliczności, w których mógłby on żyć, ale od decyzji uwierzenia Bogu w Jego zamysł życia, jakie On ma dla mężczyzny.

Podsumowaniem spotkanie była Msza Święta celebrowana przez Bp. Stanisława Stefanka , na zakończenie której mężczyźni złożyli uroczystą przysięgę.

W przyszłym roku (2019) spotkanie mężczyzn na Jasnej Górze planowane jest na dzień 22 czerwca.

Zbigniew Rząsa

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,916,256 Unikalnych wizyt