Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Misja Francja


 
Misja - Francja

Trudno oprzeć się wrażeniu, że Pan Bóg tego lata obficie pobłogosławił Francji. Właśnie tam wyrusza w sierpniu br. Ksiądz Wojciech Koryto na misję duszasterską. 
 
Aktualnie ks. Wojtek uzyskał zgodę naszego biskupa Grzegorza oraz biskupa miejsca na roczny pobyt w diecezji Tarbes i Lourdes. Przed Księdzem intensywny czas nauki języka i poznawania potrzeb nowej parafii. 25  czerwca 2018 r. w parafii pod wezw. Zesłania Ducha Świętego w Sosnowcu na mszy pod przewodnictwem ks. Andrzeja dziękowaliśmy Panu Bogu za dotychczasową posługę ks. Wojtka w Ruchu oraz prosiliśmy o błogosławienstwo i dary Ducha Świętego dla niego. Jak powiedział ks. Wojtek w homilii - nie żegna się z Ruchem, raczej daje początek nowej diakoni -  misyjnej. Mamy nadzieję, że tak będzie. Jak wiadomo  "słowa uczą, przykłady pociągają". Postawa misyjna godna jest naśladowania, nie tylko na obczyźnie, ale i na własnym podwórku. Być może wyjazd ks. Wojtka jest znakiem dla naszej wspólnoty, że nadszedł czas większego radykalizmu w głoszeniu Dobrej Nowiny. Głód Boga wokół nas jest wszak ogromny, zagubienie, ubóstwo duchowe i samotność bliźnich wielkie a robotników ciągle za mało. Ks. Wojciech wyjeżdża, ogołacając się z większości swego dobytku materialnego, pozostawia ojczyznę, rodzinę i przyjaciół, wspólnotę, ktorą tworzył z wielkim poświęceniem. Wierzymy, że czyniąc to dla chwały Pana, zyska skarb w niebie, zgodnie z Bożą obietnicą.
Chociaż pożegnania nie są łatwe,  zapowiadają radość spotkania. Warto więc w tym czasie usłyszeć słowa z Psalmu 126, werset 5: "Którzy we łzach sieją, żąć będą w radości".
Księże Wojciechu, prosimy o relacje z misji! Będziemy się modlić w Księdza intencjach. Życzymy Księdzu wiele radości i znaków Bożego działania za pośrednictwem Uzdrowienia Chorych - Niepokalanej. Mamy nadzieję również, że połączenie lotnicze między Polską a Lourdes pozostaną łatwo dostępne dla wszystkich, abyśmy mogli jak najczęściej się odwiedzać. 
 
Ewelina Olszewska
Wygenerowano w sekund: 0.02
8,916,255 Unikalnych wizyt