Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Triduum Paschalne 2018


BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zapraszamy rodziny Domowego Kościoła, Oazę Dorosłych i młodzież na wspólne przeżywanie Triduum Paschalnego w formie rekolekcji.
Uczestnictwo w Triduum dla młodzieży jest jednym z najważniejszych momentów formacji deuterokatechumenalnej i warunkiem owocnego uczestnictwa w ONŻ III stopnia.

Dla małżeństw z Domowego Kościoła zaleca się uczestniczenie w Triduum Paschalnym w formie rekolekcyjnej na etapie formacji permanentnej (po ukończeniu formacji podstawowej).

 

Na przeżywanie Triduum Paschalnego składają się następujące elementy:

  • uczestnictwo w nabożeństwach i celebracjach liturgicznych,
  • wspólne odmawianie Modlitwy Godzin w pełnym wymiarze,
  • konferencje wprowadzające do liturgii poszczególnych dni Triduum,
  • adoracja i modlitwa czuwania,
  • obrzędy bezpośrednio przygotowujące do odnowy Chrztu Świętego, wzorowane na Obrzędach Chrztu dorosłych

 

Termin rekolekcji: 29 marca – 1 kwietnia 2018r.

W Niedzielę Zmartwychwstania – wracamy do swoich domów po świątecznym śniadaniu ok. 10-tej.

Miejsce: Wisła, Dom rekolekcyjny „ Idylla”

W rekolekcjach posługują:

  • moderator – ksiądz Grzegorz Koss
  • para animatorska – Agnieszka i Andrzej Bołdowscy;
  • diakonia wychowawcza – zapewniamy opiekę do dzieci;

 

Zgłoszenia: BRAK WOLNYCH MIEJSC

Szczegółowe informacje: Agnieszka i Andrzej Bołdowscy, tel. 530 530 691

mail: dk.sosnowiec@wp.pl

 

Koszty:

młodzież – 160 zł / osobę
dorośli i dzieci pow. 12 lat – 250 zł / osobę
dzieci 10 -12 lat – 180 zł / osobę
dzieci 4 - 9 lat – 160 zł / osobę
dzieci 1 – 3 lat – 85 zł / osobę

Zadatek: do dwóch tygodni od otrzymania maila o przyjęciu zgłoszenia,

- małżeństwa 250 zł
- młodzież 80 zł

 

Po prawidłowo wypełnionym formularzu, w terminie do 7 dni, otrzymacie maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia.
Po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia należy wpłacić zadatek w terminie do dwóch tygodni w wysokości: małżeństwa - 250 zł., młodzież: 80 zł.
Brak wpłaty zadatku na podany niżej rachunek bankowy, spowoduje skreślenie z listy uczestników rekolekcji i przeniesienie na listę rezerwową.
W przypadku rezygnacji z rekolekcji wpłacony zadatek zostaje przekazany na rzecz Domowego Kościoła Diecezji Sosnowieckiej, z wyjątkiem sytuacji, gdy na wolne miejsce znajdzie się inna chętna osoba/małżeństwo.
W terminie 7 dni przed rozpoczęciem wybranych rekolekcji należy wpłacić, na podany niżej rachunek bankowy, pozostałą należność za rekolekcje.

 

Dane do przelewu:

odbiorca: Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej, ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec

nr rachunku: 18 1750 0012 0000 0000 3752 6266

tytuł: zadatek, imię i nazwisko, rodzaj rekolekcji, miejscowość

 

Uwaga! W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców, którą można pobrać tutaj, i podpisaną podać prowadzącym przy zakwaterowaniu.

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,916,212 Unikalnych wizyt