Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Oaza w wakacje 2016


Zapraszamy na rekolekcje oazowe w wakacje 2016

I Turnus – 01 - 17.07

Oaza dla dzieci  – Łostówka (od kl. III* do VI SP)

Oaza dla młodzieży  - Zbludza (od kl. VI SP do III gimnazjum)

Oaza Nowego Życia I st. – Łostówka (po III klasie gimnazjum**)

Oaza Nowego Życia II st.- Zasadne (dla osób, które uczestniczyły w Oazie I stopnia)

Oaza wędrowna I stopnia (po kl. II gimnazjum)

 

III Turnus – 01-17.08

Oaza dla dzieci  - Czernichów (od kl. III* do VI SP)

Oaza dla młodzieży – Żarnówka (od kl. VI SP do III gimnazjum)

Oaza Nowego Życia I stopnia – Węglówka (5-21.08 – po klasie III gimnazjum**)

Oaza Nowego Życia III stopnia  - Francja (3-21.08 - dla osób, które uczestniczyły w Oazie Nowego Życia II stopnia)

*w indywidualnych przypadkach mogą pojechać również dzieci młodsze

**dla osób, które uczestniczyły już w rekolekcjach np. w ferie

Koszt :

Oaza dla dzieci: 690 zł + dojazd 90 zł

Oaza dla młodzieży: 640 zł + dojazd 90 zł

Oaza III stopnia: 250 zł + 250 €

Zgłoszenia: 

- wypełnij formularz na stronie (kliknij poniżej)

- pobierz i wypełnij kartę uczestnika

- wpłać zaliczkę by potwierdzić wyjazd na konto organizatora:

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej

Ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec

BGŻ BNP Paribas SA 41 2030 0045 1110 0000 0423 8170

W tytule wpłaty:

imię i nazwisko uczestnika, turnus i nazwę miejscowości, do której wyjeżdżamy

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,608,375 Unikalnych wizyt