Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
uratuj dusze


Akcja Diakonii Miłosierdzia  – ,,O uratowanie od potępienia duszy, którą Jezus chce uratować.”

Zgłoszeni zobowiązywaliby się modlić Koronką w tej intencji od momentu zgłoszenia do końca Roku Świętego Miłosierdzia, czyli do 20 listopada 2016 roku

Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Proście, a otrzymacie...” (Mt 7,7). Modlitwa za żywych jest jednym z najprostszych uczynków miłosierdzia względem duszy. „Wstawiać się za innymi, prosić za nich, jest – od czasu Abrahama – czymś właściwym dla serca ukształtowanego według miłosierdzia Bożego” (KKK 2635).

 

  Papież Franciszek napisał: ,,Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. (…) Nie możemy uciec od słów Pana, gdyż to na ich podstawie będziemy osądzeni: (…) czy powierzaliśmy Panu na modlitwie naszych braci i siostry” (Misericordiae vultus 15).

 

  Kościół wzywa, aby wspomagać modlitwą umierających (por. KKK 2299). Dlatego zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w akcję Diakonii Miłosierdzia – codziennej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji ,,o uratowanie od potępienia duszy, którą Jezus chce uratować.”

 

  Osoby chętne do wzięcia udziału mogą się zgłaszać przez formularz, który jest na dole strony. Jest to zobowiązanie, aby starać się zmówić każdego dnia Koronkę w tej intencji lub, jeśli ma się już zwyczaj codziennej modlitwy Koronką to wystarczy dodać proponowaną przez nas intencję. Komu nie uda się tego zrobić codziennie, nie ma grzechu. Można też zmówić w tej intencji kilka Koronek dziennie, do czego również serdecznie zachęcamy.

 

  Zgłoszeni zostaną wpisani do "Księgi ratujących dusze w Roku Świętym Miłosierdzia." Zobowiązywaliby się modlić Koronką w tej intencji od momentu zgłoszenia do końca Roku Świętego Miłosierdzia, czyli do 20 listopada 2016 roku. Nie ma ograniczeń wieku czy przynależności do wspólnoty - może wziąć udział każdy.

 

  Pomysł wzięliśmy od zakonnic ze Wspólnoty Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia z Rybna. Zachęcając do modlitwy mówiły, że „przez to skorzystamy z obietnicy Jezusa, którą zostawił św. Siostrze Faustynie, że ocali tego człowieka, udzieli mu swojej łaski. Zobaczcie wystarczy jedna Koronka (10 minut), by uratować od potępienia, wyrwać piekłu człowieka, naszego brata czy siostrę. Wystarczy dodać intencję i jak obiecał Jezus, każda Koronka ocali komuś życie wieczne.”

 

  Trudno uwierzyć w coś takiego. Dlatego spróbujemy to wyjaśnić. Intencja nawiązuje do obietnicy jaką Pan Jezus złożył św. Faustynie Kowalskiej: ,,Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo przy konającym inni odmówią – jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę, i poruszą się wnętrzności miłosierdzia mojego, dla bolesnej męki Syna mojego” (Dz. 811). „Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. (...) Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny” (Dz. 1541).

 

  Siostra Faustyna pisała: ,,często towarzyszę duszy konającej na wielką odległość” (Dz. 935). W praktyce tak Święta opisywała skuteczność modlitwy Koronką za umierającego: „podczas odmawiania tej koronki ujrzałam Jezusa [w] takiej postaci, jak jest namalowany na tym obrazie. Te promienie, które wyszły z Serca Jezusa, ogarnęły chorego, a moce ciemności uciekły w popłochu. Chory oddał ostatnie tchnienie spokojnie. Kiedy przyszłam do siebie, zrozumiałam, jak ta koronka ważna jest przy konających, ona uśmierza gniew Boży” (Dz. 1565). ,,(...) Rzekłam do Pana: Jezu, spójrz na tę duszę z taką miłością (…) przez moc obietnicy, jakoś mi przyrzekł dla konających, którzy będą wzywać miłosierdzia Twego za nimi. I przestał się męczyć, skonał spokojnie. O, jak bardzo powinniśmy się modlić za konających; korzystajmy z miłosierdzia, póki czas zmiłowania” (Dz. 1035).

 

  Przypominamy warunki, jakie powinny być spełnione przy odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego: ufność oraz warunki każdej dobrej modlitwy, jak pokora, wytrwałość i przedmiot zgodny z wolą Bożą.

Diecezjalna Diakonia Miłosierdzia


Wygenerowano w sekund: 0.01
8,614,172 Unikalnych wizyt