Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Czym jest Duchowa Adopcja


Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?

Najzwięźlej mówiąc, Duchowa Adopcja jest wzięciem pod swoją modlitewną opiekę jednego nienarodzonego, zagrożonego aborcją dziecka, na okres 9 miesięcy jego rozwoju pod sercem matki. Błagamy Pana Boga o miłosierdzie nad nim, o uratowanie jego życia i godne życia po narodzeniu. Jednocześnie opieką otaczamy także jego najbliższych.

Jakie modlitwy odmawiamy?

Codziennie przez okres 9 miesięcy jedną Tajemnicę (dziesiątek) Różańca i modlitwę Duchowej Adopcji. Zalecane acz niekonieczne jest podejmowanie dodatkowych zobowiązań i modlitw (czytanie Pisma Świętego, częsta Komunia Święta, pomoc potrzebującym etc.).

Kto może podjąć Duchową Adopcję?

Każdy chrześcijanin, bez względu na swoje powołanie życiowe. Warto być wtedy w stanie łaski uświęcającej, ale nie jest to warunkiem koniecznym. Dzieci powinny podejmować to zobowiązanie pod opieką rodzica, ze względu na wielką wagę składanego przyrzeczenia. Duchową Adopcję mogą podejmować także osoby, których w życiu dotknęło zło aborcji – matki i ojcowie dzieci abortowanych, pracownicy służby zdrowia dokonujący aborcji, wszyscy ci, którzy do aborcji nakłaniali. Warunkiem jest wcześniejsza spowiedź i uzyskanie rozgrzeszenia. Modlitwa ta pomaga usunąć wewnętrzne zranienia spowodowane grzechem przeciw życiu.

Czy jednodniowa przerwa w modlitwie, spowodowana zapomnieniem, jest grzechem?

Zapomnienie nie jest grzechem, grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie przyrzeczenia złożonego Panu Bogu.

Czy dłuższa przerwa w modlitwie przerywa Duchową Adopcję?

Długa przerwa (np. miesiąc) przerywa Duchową Adopcję. Wtedy trzeba się wyspowiadać, złożyć przyrzeczenie kolejny raz i starać się wytrać w modlitwie. Krótsza przerwa pozwala na kontynuowanie Duchowej Adopcji, wydłuża się wtedy modlitwę o opuszczone dni.

Czy wiemy za jakie dziecko konkretnie się modlimy?

Nie. Dane dziecko zna tylko Pan Bóg.

Co trzeba wiedzieć na temat składania przyrzeczenia?

Za każdym razem, gdy chce się podjąć Duchową Adopcję, należy rozpocząć od złożenia przyrzeczenia. Najlepiej, gdy jest ono składane publicznie, na ręce kapłana, ale gdy brak takiej możliwości, można zrobić to także prywatnie, odmawiając modlitwę przyrzeczenia przed Krzyżem, bądź Świętym Obrazem.

Czy można adoptować w jednym czasie więcej niż jedno dziecko?

Jedna osoba może adoptować tylko jedno dziecko, oczywiście po zakończeniu danej Duchowej Adopcji można rozpocząć kolejną.

/na podstawie informacji zawartych na http://www.duchowa-adopcja.pl//

Olga Bijak,

Diecezjalna Diakonia Życia


Powiązane newsy:

Diakonia Życia
O nas...

Diakonia Życia

W odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II: „Oddajcie się w służbę życia, a nie śmierci. Czynienie zamachu na nienarodzone życie na jakimkolwiek etapie poczęcia jest podkopywaniem całości porządku moralnego stojącego na straży ludzkiego dobra. Obrona nienaruszalności nienarodzonego życia jest częścią obrony praw i ludzkiej godności. Miłujcie życie, życie własne i innych” Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki powołuje w 1981 r. do istnienia Diakonię Życia Ruchu Światło – Życie.

Diakonia Życia
Dzień Dziecka Utraconego 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców, którzy doświadczyli utraty dziecka na dowolnym etapie życia i z różnych przyczyn (poronienie, poród przedwczesny, choroba, wypadek komunikacyjny, aborcja...), a także ich rodziny, przyjaciół i każdego kto pragnie włączyć się we wspólna modlitwę. 15 października spotkajmy się w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Sosnowcu. Życie Waszych dzieci było cudem, a śmierć tragedią. Chcemy być razem z Wami.

Diakonia Życia
Spotkanie diakonii życia

Diakonia Życia

Diecezjalna Diakonia Życia zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 22 marca o 19:00, w mieszkaniu Olgi i Sławka Bijaków. Serdecznie zapraszamy osoby po ONŻ II st. oraz małżeństwa z Domowego Kościoła. Wszelkie informacje można uzyskać pisząc pod adres: ddz.sosnowiec@gmail.com.
W ramach przygotowania do spotkania zapraszamy do lektury rozdziału I adhortacji Amoris Laetitia.

Diakonia Życia
Spotkanie diakonii życia

Diakonia Życia

Diecezjalna Diakonia Życia zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 23 lutego o 19:00, w mieszkaniu Magdy i Michała Szczęśniaków. Serdecznie zapraszamy osoby po ONŻ II st. oraz małżeństwa z Domowego Kościoła. Wszelkie informacje można uzyskać pisząc pod adres: ddz.sosnowiec@gmail.com. Zachęcamy do lajkowania i obserwowania naszej strony na facebook: @ddzsosnowiec.

Diakonia Życia
Nowy moderator powołany

Diakonia Życia

Moderator diecezjalny ks. Andrzej Nackowski powołał na stanowisko pełniącego obowiązki moderatora Diakonii Życia dk. Adama Nackowskiego. Otaczajmy modlitwą naszego nowego opiekuna.

Diakonia Życia
Spotkanie diakonii życia

Diakonia Życia

Diecezjalna Diakonia Życia zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 17 listopada o 19:30, w mieszkaniu Olgi i Sławka Bijaków.

Serdecznie zapraszamy osoby po ONŻ II st. oraz małżeństwa z Domowego Kościoła. Wszelkie informacje można uzyskać pisząc pod adres: ddz.sosnowiec@gmail.com

Diakonia Życia
Dzień Dziecka Utraconego 2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców, którzy doświadczyli utraty dziecka na dowolnym etapie życia i z różnych przyczyn (poronienie, poród przedwczesny, choroba, wypadek komunikacyjny, aborcja...), a także ich rodziny, przyjaciół i każdego kto pragnie włączyć się we wspólną modlitwę. Życie Waszych dzieci było cudem, a śmierć tragedią. Chcemy być razem z Wami.

Diakonia Życia
Spotkanie diakonii życia

Diakonia Życia

Diecezjalna Diakonia Życia zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 6 października o 19:30, w mieszkaniu Olgi i Sławka Bijaków.

Serdecznie zapraszamy osoby po ONŻ II st. oraz małżeństwa z Domowego Kościoła. Wszelkie informacje można uzyskać pisząc pod adres: ddz.sosnowiec@gmail.com

Diakonia Życia
Spotkanie diakonii życia

Diakonia Życia

Diecezjalna Diakonia Życia zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 15 września o 19:30, w mieszkaniu Olgi i Sławka Bijaków. Serdecznie zapraszamy osoby po ONŻ II st. oraz małżeństwa z Domowego Kościoła. Wszelkie informacje można uzyskać pisząc pod adres: ddz.sosnowiec@gmail.com

Diakonia Życia
Spotkanie diakonii życia

Diakonia Życia

Diecezjalna Diakonia Życia zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 21 marca o 18:30, w mieszkaniu Olgi i Sławka Bijaków. Serdecznie zapraszamy osoby po ONŻ II st. oraz małżeństwa z Domowego Kościoła. Wszelkie informacje można uzyskać pisząc pod adres: ddz.sosnowiec@gmail.com

Diakonia Życia
Spotkanie diakonii życia

Diakonia Życia

Diecezjalna Diakonia Życia zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 7 marca o 18:30, miejsce spotkania można uzyskać pisząc na email: o.ganczak@gmail.com Serdecznie zapraszamy osoby po ONŻ II st. oraz małżeństwa z Domowego Kościoła.

Diakonia Życia
Kurs przedmałżeński

Serdecznie zapraszamy wszystkich narzeczonych na kurs przedmałżeński organizowany przez Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie diecezji sosnowieckiej we współpracy z Centrum Służby Rodzinie i Życiu.

Diakonia Życia
Spotkanie formacyjne diakonii życia

Diakonia Życia

Diecezjalna Diakonia Życia zaprasza na spotkanie formacyjne, które odbędzie się 1 lutego o 18:30, w mieszkaniu Olgi i Sławka Bijaków. Serdecznie zapraszamy osoby po ONŻ II st. oraz małżeństwa z DK.

Diakonia Życia
Spotkanie formacyjne diakonii życia

Diakonia Życia

Diecezjalna Diakonia Życia zaprasza na spotkanie formacyjne, które odbędzie się 4 stycznia o 18:30, w mieszkaniu Magdy i Michała Szczęśniaków. Serdecznie zapraszamy osoby po ONŻ II st. oraz małżeństwa z DK.

Diakonia Życia
Spotkanie formacyjne Diakonii Życia

Diakonia Życia

Diecezjalna Diakonia Życia zaprasza na spotkanie formacyjne, które odbędzie się 17 grudnia o 18:00, w par. św. Joachima w Sosnowcu. Serdecznie zapraszamy osoby po ONŻ II st. oraz małżeństwa z DK.

Diakonia Życia
Spotkanie formacyjne diakonii życia

Diakonia Życia

Diecezjalna Diakonia Życia zaprasza na spotkanie formacyjne, które odbędzie się 30 listopada o 18:00, w mieszkaniu Olgi i Sławka Bijaków. Na spotkaniu w dalszym ciągu pochylać się będziemy nad pkt. 28 - 41 adhortacji apostolskiej św. Jana Pawła II 'Familiaris Consortio'.

Diakonia Życia
o stracie dziecka - aspekty psychologiczno-prawne

Diakonia Życia

Kiedy umiera dziecko, rodzicom sypie się cały świat. Ich prawo do przeżywania bólu i cierpienia powinno być oczywiste w każdym wypadku, bez względu na wiek dziecka i przyczynę śmierci. A jednak wciąż bardzo często w przypadku, gdy strata ma miejsce przed urodzeniem, rodzice osieroceni są traktowani w społeczeństwie bez należytego współczucia i delikatności, a ich cierpienie pozostaje nieuznane i niezaakceptowane. Ten brak społecznego przyzwolenia na ból sprawia, że przejście przez to ciężkie doświadczenie jest jeszcze trudniejsze i obarczone dodatkowym smutkiem.
Z myślą o tych wszystkich, którzy doświadczyli straty dziecka w prenatalnym okresie rozwoju, a także dla ich przyjaciół i bliskich, powstał ten artykuł.

  • Spotkanie formacyjne
  • Dzień Dziecka Utraconego 2015
  • Spotkanie Diakonii Życia
  • W Dąbrowie za nienarodzone dzieci!
  • Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
  • RSS-Feeds
    Wygenerowano w sekund: 5.01
    8,529,114 Unikalnych wizyt