Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Diakonia Miłosierdzia


Miłosierdzie jest aktywną formą współczucia, wyrażającym się w konkretnym działaniu, polegającym na bezinteresownej pomocy.

Diakonia zaś ma w Ruchu potrójne znaczenie: to postawa służby, wszelka podejmowana służba oraz osoby, które służbę podejmują.


Z połączenia tych dwóch pojęć powstaje Diakonia Miłosierdzia, która w Ruchu Światło-Życie jest jednym z miejsc formacji i posługi na rzecz Kościoła i świata. Posługa Diakonii Miłosierdzia wyraża się w:

 • apostolstwie Bożego Miłosierdzia poprzez szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia m.in. w jego pięciu podstawowych formach: Obraz Miłosierdzia Bożego, Święto Miłosierdzia Bożego, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Godzina Miłosierdzia, szerzenie czci Miłosierdzia,
 • czynach (uczynki miłosierdzia względem duszy i względem ciała).

 

Na spotkaniach formacyjnych pochylaliśmy się dotąd nad:

 • Encykliką św. Jana Pawła II „Dives in misericordia”,

 • ,,Dzienniczkiem” św. siostry Faustyny Kowalskiej,

 • Rozważaniami bł. ks. Michała Sopoćki,

 • Świadectwami życia świętych, którzy w imię miłości Boga i człowieka „szli i owoc przynosili.”

 

Ks. Franciszek Blachnicki o potrzebie istnienia Diakonii Miłosierdzia mówił po ogłoszeniu encykliki „Dives in misericordia” (1980 r.): ,,W parze z diakonią ewangelizacji i wyzwolenia musi iść Diakonia Miłosierdzia podejmująca różnego rodzaju zadania charytatywne, bez których żadna ewangelizacja nie może być wiarygodna i owocna.

 

Początki Diakonii Miłosierdzia w Ruchu Światło-Życie w diecezjach sięgają jednakże dopiero 2002 r., kiedy to powstanie Diakonii zainspirował Ojciec Święty Jan Paweł II. Podczas pielgrzymki do Ojczyzny w Sanktuarium w Łagiewnikach skierował on do rodaków poruszające słowa: „Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotowuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 732). Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia.” W czasie tej samej pielgrzymki Jan Paweł II mówił o konieczności kształtowania swojego serca poprzez kształtowanie „wyobraźni miłosierdzia”, która przejawia się w zdolności bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka i solidaryzowania się z nim tak, by gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej współpracy.

 

,,Posługa miłosierdzia i działania charytatywne uwiarygadniają ewangelizację i wzmacniają posługę wyzwolenia. Pierwotny Kościół, opisany w Dziejach Apostolskich przez św. Łukasza, wiarygodność głoszonego w pierwotnym Kościele kerygmatu o Jezusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym wzmacniał posługą miłosierdzia podejmowaną wobec ubogich. W tym celu wspólnota Kościoła pierwotnego ustanowiła diakonów, którzy podejmowali posługę miłosierdzia wobec ubogich. Troska Kościoła o ubogich była szczególnym sposobem ukazywania ludziom prawdy, że Bóg jest Miłością. Posługa miłosierdzia wobec ubogich była też realizacją słów Jezusa, który mówił, że „przyszedł ubogim głosić Dobrą Nowinę.

Dlatego podjęcie Diakonii Miłosierdzia w Ruchu Światło-Życie jest bardzo ważnym i aktualnym zadaniem i szczególnie potrzebnym świadectwem dla naszych czasów.

 

Powyższe słowa bp Adama Wodarczyka pochodzące z okresu, kiedy był Moderatorem Generalnym są zachętą do niwelowania braków w funkcjonowaniu Diakonii Miłosierdzia w Ruchu w stosunku do pozostałych, prężnie działających Diakonii oraz do spojrzenia na Diakonię Miłosierdzia w kontekście Nowej Ewangelizacji.

 

Kontynuacją wezwania Kościoła naszych czasów do apostolstwa miłosierdzia i podejmowania dzieł miłosierdzia jest ogłoszenie przez papieża Franciszka Roku Świętego Miłosierdzia (8.12.2015 – 20.11.2016). ,,Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. (Łk 6, 36).” Dla nas Polaków jest to niezwykły znak w kontekście obecności Ojca Świętego Franciszka w naszym kraju w 1050. rocznicę Chrztu Polski i podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach jest konsekrowane przez św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

 

Papież Franciszek powiedział 6 marca 2014 roku: ,,Zrozumiejmy, że (...) jesteśmy tutaj, (...) aby wsłuchiwać się w głos Ducha, który mówi do całego Kościoła w naszych czasach, czasach miłosierdzia. Tego jestem pewny. (...) My żyjemy właśnie w czasie miłosierdzia, od trzydziestu lat albo dłużej, aż do dziś. Taka była intuicja Jana Pawła II, On miał "nosa", że to jest czas miłosierdzia. (..) Nie możemy zapomnieć wielkich treści, wielkich intuicji i depozytu pozostawionego Ludowi Bożemu. I depozyt Miłosierdzia Bożego jest jego częścią. Jest depozytem, który on nam dał, ale który pochodzi z wysoka."

 

 

 

Posługa

 

Odpowiadając na wezwanie Ewangelii, Kościoła oraz Ruchu Światło-Życie, doświadczając Miłosierdzia Bożego – głosimy je, prosimy o nie dla braci i sióstr oraz chcemy być miłosierni jak Bóg. Przynagla nas do tego miłość Chrystusa (por 2 Kor 5,14).

 

Święta Faustyna Kowalska zachęcała aby starać się spełnić przynajmniej jeden uczynek miłosierdzia dziennie, ,,a może ich być wiele, gdyż każdemu jest go łatwo spełnić, a nawet najbiedniejszemu, bo jest potrójne wykonanie miłosierdzia: słowo miłosierne – przez przebaczenie i pocieszanie; drugie – gdzie nie możesz słowem, to modlić się – i to jest miłosierdzie; trzecie – uczynki miłosierdzia” (Dz. 1158).

 

1. Modlitwa

 • W Roku Świętym Miłosierdzia (do 20.11.2016 r.) członkowie i osoby chętne modlą się codziennie koronką do Miłosierdzia Bożego o uratowanie od potępienia duszy, którą Pan Jezus chce uratować. Zgłaszać się można tutaj.

 • Każdego roku modlimy się nowenną przed świętem Miłosierdzia Bożego i zachęcamy innych do modlitwy.

 • Bierzemy udział we wrześniowej akcji "Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata" i propagujemy ją.

 

2. Słowo

 • Głosimy Miłosierdzie Boże, które objawia się przede wszystkim w Sakramencie Pokuty i Pojednania oraz formy kultu Miłosierdzia Bożego objawione św. Faustynie Kowalskiej.

 • Rozpowszechniamy informacje o święcie Miłosierdzia Bożego zapraszając do korzystania z tego czasu łaski przez słowa mówione, informowanie o tym na Facebooku i rozdawanie ulotek.

 • Prowadzimy cykl artykułów o uczynkach miłosierdzia na stronie www.sosnowiec.oaza.pl. Chętnych do napisania artykułu zapraszamy do zgłaszania się do członków diakonii. O akcji można dowiedzieć się więcej tutaj.

 

3. Czyn

 • Prowadzimy spotkania biblijne w noclegowni (Sosnowiec, ul. Kaliska 25) w środy co dwa tygodnie o godz. 21:00. Zapraszamy chętne osoby pełnoletnie do uczestnictwa.

 • Przed lub po Uroczystości Wszystkich Świętych zapraszamy wspólnoty do pójścia na pobliski cmentarz, aby pomodlić się za zmarłych oraz zadbać o zapomniane groby.

 • Na jesień organizujemy robienie świec techniką decoupage i sprzedawanie ich w Adwencie. Zebrane pieniądze przeznaczamy na rekolekcje oazowe.

 • Po Świętach Bożego Narodzenia organizujemy spotkanie kolędowe dla tych, w których rodzinach nie śpiewa się kolęd.

 • Bierzemy udział w Szlachetnej Paczce.

 • W sierpniu organizujemy zbiórki przyborów szkolnych w ramach akcji ''Tornister pełen uśmiechów.''

 • Od czasu do czasu bierzemy udział w działaniach Caritas diecezji sosnowieckiej oraz Hospiców w Jaworznie i Sosnowcu.

 • Indywidualnie pełnimy uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy.

 

Młodzi Miłosierni

 • Raz w miesiącu prowadzimy spotkanie dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Czeladzi oraz pomagamy tamtejszym podopiecznym w odrabianiu prac domowych.

 • W miarę możliwości jeździmy do Ośrodka Wychowawczego w Katowicach spędzić czas z jedną z grup chłopców.

 • W styczniu kolędujemy w różnych placówkach oraz służymy podczas wigilii dla bezdomnych.

 • Staliśmy się przyjaciółmi osoby z niepełnosprawnością.

 

 

 

Formacja

 

Naszych charyzmatem są postawa ufności wobec Boga i postawa miłosierdzia wobec bliźnich.

 

Na spotkaniach formacyjnych modlimy się, rozważamy fragment Pisma świętego o Miłosierdziu Bożym, poznajemy historię miłosiernego świętego, omawiamy sprawy organizacyjne Diakonii, dzielimy się swoim życiem i cieszmy się sobą.

 

Spotkania są zazwyczaj w drugą niedzielę miesiąca w parafii św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Czeladzi (ul. S. Wyspiańskiego 1). Najbliższy przystanek autobusowy to Piaski Osiedle Dziekana. Zapraszamy osoby z Oazy młodzieżowej, ze Wspólnoty Dorosłych oraz z Domowego Kościoła.

 

Podgrupą Diakonii jest wspólnota Młodzi Miłosierni do której dołączać mogą osoby z gimnazjum, szkoły średniej oraz młodzi dorośli, którzy chcieliby się włączyć w działania Diakonii. Spotkania odbywają się w niektóre środy o 16:30 w salce św. Cecylii parafii NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej (ul. Św. Królowej Jadwigi 17).

 

 

 

Geneza

 

Początki naszej diakonii związane są z rokiem 2003. Grupa oazowiczów na czele z księdzem Januszem Bochenkim jako moderatorem, we współpracy z Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży "Kana" w Sosnowcu zaczęła organizować koncerty miłosierdzia ("Worek św. Mikołaja", "Miłosierne serce może wszystko"). Występowali na nich goście: zespoły - Musk, Kadosz, New Life`M oraz Mietek Szczęśniak. Biletami wstępu na koncerty były dary dla dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych albo cegiełki na cel charytatywny, np. na wyjazd wakacyjny dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej. Diakonia spotykała się raz w tygodniu po domach, formując się, a członkowie prowadzili swoje grupy i animowali dzieła miłosierdzia na parafiach, np. odwiedzając regularnie z młodzieżą mieszkańców domu opieki w Jaworznie.


W roku 2010 odpowiedzialną Diakonii została Ewa Tabak, a opiekunem ks. Andrzej Krupa. W latach 2012–2015 odpowiedzialną była Aleksandra Czepczor (teraz Witucka), a od 2015 roku jest nim Paweł Wojtala. W 2016 roku moderatorem Diakonii został ks. Łukasz Tkaczyk. Z inicjatywy Eweliny Olszewskiej 3 października 2012 r. rozpoczęła działalność podgrupa Diakonii – wspólnota Młodzi Miłosierni.

 

 

 

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby chcące włączyć się w posługę miłosierdzia. Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie formacyjne (informacje o najbliższym na stronie głównej) lub do kontaktu mailowego.

Jeśli jesteś młody wiekiem, a masz pragnienie formowania się i służby to świadczy to o Twojej dojrzałości.

Nie mów: «Jestem młody[/stary]», bo pójdziesz dokądkolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek ci polecę. Nie bój się nikogo, gdyż Ja jestem z tobą, żeby cię bronić – wyrocznia PANA.” (Jr 1,7)Moderatorem Diakonii jest ks. Łukasz Tkaczyk, odpowiedzialnym za Diakonię jest Paweł Wojtala.


Kontakt: pwojtala77@gmail.com

 

Współpraca:

           


Powiązane newsy:

Diakonia Miłosierdzia
Spotkanie Diakonii Miłosierdzia

Diakonia Miłosierdzia

Październikowe spotkanie Diakonii Miłosierdzia odbędzie się w czwartek 24.10 o godz. 19:00 w parafii św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Czeladzi (ul. S. Wyspiańskiego 1).

Potrwa do godz. 21:00. Zapraszamy! 

Diakonia Miłosierdzia
Spotkanie Diakonii Miłosierdzia

Diakonia Miłosierdzia

Pierwsze nowym roku formacyjnym spotkanie Diakonii Miłosierdzia odbędzie się we wtorek 24 września godz. 19:00 w parafii św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Czeladzi (ul. S. Wyspiańskiego 1).

Potrwa do godz. 21:00. Zapraszamy osoby z Oazy Młodzieżowej, Wspólnoty Dorosłych i Domowego Kościoła.

Diakonia Miłosierdzia
Droga Miłosierdzia w Czeladzi

Diakonia Miłosierdzia

Diakonia Miłosierdzia zaprasza na Nabożeństwo Drogi Miłosierdzia w Czeladzi w intencji osób powołanych do życia kapłańskiego zakonnego i misyjnego. Będą dwa terminy i miejsca, kiedy będzie można wziąć udział. Więcej szczegółów po kliknięciu ''Czytaj więcej''.

Diakonia Miłosierdzia
Marcowe spotkanie

Diakonia Miłosierdzia

Na spotkaniu oprócz modlitwy, dzielenia się Słowem Bożym, integracji i omówienia zadań, rozważymy orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2019 roku

Diakonia Miłosierdzia
Spotkanie Diakonii Miłosierdzia (z Drogą Miłosierdzia)

Diakonia Miłosierdzia

Kolejne spotkanie Diakonii Miłosierdzia odbędzie się w czwartek 25.10 w parafii MB Bolesnej w Czeladzi-Piaskach (ul. T. Kościuszki 5). Zostaliśmy zaproszeni do poprowadzenia Nabożeństwa Drogi Miłosierdzia w tym kościele, który jest jednocześnie sanktuarium św. Jana Marii Vianney’a. Pomodlimy się w intencji kapłanów. Po godzinnym nabożeństwie będzie spotkanie diakonii, które zakończymy o godz. 21:00. Zapraszamy!

18:00 - Msza Święta

19:00 - Droga Miłosierdzia

20:00 - Spotkanie Diakonii Miłosierdzia

Diakonia Miłosierdzia
Nabożeństwo Drogi Miłosierdzia

Diakonia Miłosierdzia

Zapraszamy diecezjan na Nabożeństwo Drogi Miłosierdzia 22 września o 19:00 w kościele św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Czeladzi (ul. S. Wyspiańskiego 1). Chcemy modlić się m.in. w intencji powołanych do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.

To pierwsza taka Droga Miłosierdzia w diecezji sosnowieckiej, akurat we wrześniu - miesiącu koronki do Miłosierdzia Bożego i 22-go - w rocznicę objawienia obrazu ''Jezu ufam Tobie'' (22.02.1931).

Diakonia Miłosierdzia
Diakonia Miłosierdzia

Diakonia Miłosierdzia

Kolejne spotkanie Diakonii Miłosierdzia będzie w czwartek 19 kwietnia o godz. 19:00 w parafii św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Czeladzi (ul. S. Wyspiańskiego 1). Najbliższy przystanek autobusowy to Piaski Osiedle Dziekana.

Zapraszamy osoby po ONŻ*I, animatorów, członków Wspólnoty Dorosłych i Domowego Kościoła.

Diakonia Miłosierdzia
Diakonia Miłosierdzia

Diakonia Miłosierdzia

Następne spotkanie Diakonii Miłosierdzia będzie w niedzielę 18 marca o godz. 19:00 w parafii św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Czeladzi (ul. S. Wyspiańskiego 1). Najbliższy przystanek autobusowy to Piaski Osiedle Dziekana.

Zapraszamy osoby po ONŻ*I, animatorów, członków Wspólnoty Dorosłych i Domowego Kościoła.

Diakonia Miłosierdzia
Diakonia Miłosierdzia

Diakonia Miłosierdzia

Kolejne spotkanie Diakonii Miłosierdzia będzie w niedzielę 18 lutego o godz. 19:00 w parafii św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Czeladzi (ul. S. Wyspiańskiego 1). Najbliższy przystanek autobusowy to Piaski Osiedle Dziekana.

Zapraszamy osoby po ONŻ*I, animatorów, członków Wspólnoty Dorosłych i Domowego Kościoła.

Diakonia Miłosierdzia
Diakonia Miłosierdzia

Diakonia Miłosierdzia

Zapraszamy na spotkanie Diakonii Miłosierdzia: w czwartek 14 grudnia w parafii św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Czeladzi (ul. S. Wyspiańskiego 1). Najbliższy przystanek autobusowy to Piaski Osiedle Dziekana. W styczniu nie będzie spotkania formacyjnego.

18:00 - Msza święta

19:00 - Spotkanie, które potrwa do godz. 20:30.

Diakonia Miłosierdzia
Zbiórka ubrań podczas Dni Wspólnoty (9-10.12)

Diakonia Miłosierdzia

Masz niepotrzebne ubrania? Nie wyrzucaj – możesz pomóc.
   Robiąc świąteczne porządki znajdujemy sporo niepotrzebnych, chociaż ciągle dobrych, rzeczy. Odzież codzienną i zimową (czapki, szaliki, rękawiczki) potrzebują osoby w trudnej sytuacji.

Ofiarować będzie można ubrania na Dniach Wspólnoty w Sosnowcu, Jaworznie i Czeladzi...

Diakonia Miłosierdzia
Oaza na I Światowy Dzień Ubogich

Diakonia Miłosierdzia

     O tym dlaczego na najbliższym Dniu Wspólnoty będzie można się włączyć w zbiórkę odzieży i dlaczego warto coś sobie postanowić...
     Diakonia Miłosierdzia proponuje konkretne postanowienia na 12–19 listopada i okres późniejszy.
     Więcej po kliknięciu "Czytaj więcej".

Diakonia Miłosierdzia
Diakonia Miłosierdzia, I Światowy Dzień Ubogich

Diakonia Miłosierdzia

Kolejne spotkanie Diakonii Miłosierdzia będzie w niedzielę 19 listopada o godz. 19:00 w parafii św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Czeladzi (ul. S. Wyspiańskiego 1). Najbliższy przystanek autobusowy to Piaski Osiedle Dziekana.

W ten dzień będziemy obchodzić owoc Roku Świetego: I Światowy Dzień Ubogich. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem przygotowującym, który był przedmiotem naszego rozważania: Orędzie Ojca Świętego.

Spotkanie potrwa do godz. 20:30. Zapraszamy młodzież, dorosłych i małżeństwa!

Diakonia Miłosierdzia
Spotkanie Diakonii Miłosierdzia

Diakonia Miłosierdzia

Zapraszamy na spotkanie Diakonii Miłosierdzia: w niedzielę 15 października w parafii św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Czeladzi (ul. S. Wyspiańskiego 1). Najbliższy przystanek autobusowy to Piaski Osiedle Dziekana.

18:00 - Msza święta

19:00 - Spotkanie, które potrwa do godz. 20:30.

Diakonia Miłosierdzia
Oaza wspiera Dzieło Nowego Tysiąclecia

Diakonia Miłosierdzia

Sługa Niepokalanej uczy nas odwagi byśmy razem z Chrystusem służyli wśród braci...

Zostaliśmy poproszeni o pomoc w przeprowadzeniu publicznej zbiórki pieniędzy na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin (Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”).

Proszę o pomoc młodzież, dorosłych i małżeństwa... Więcej po kliknięciu "Czytaj więcej"

Diakonia Miłosierdzia
Oaza wspiera Dzieło Nowego Tysiąclecia

Diakonia Miłosierdzia

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));

Wygenerowano w sekund: 0.02
8,994,456 Unikalnych wizyt