Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Rekolekcje ONŻ II stopnia a nominacja na Ceremoniarza Diecezji Sosnowieckiej


Odpowiadając na liczne pytania dotyczące możliwości uzyskania nominacji na Ceremoniarza Diecezji Sosnowieckiej po przeżyciu Oazy Nowego Życia stopnia II, w porozumieniu z Moderatorem LSO i Diakonii Liturgicznej, wyjaśniam sprawę.
W czasie rekolekcji ONŻ II uczestnicy biorą udział w Szkole Liturgicznej, a ostatniego dnia otrzymują specjalną misję troski o liturgię Kościoła. W duchu odpowiedzialności mogą i powinni zatem pełnić różne funkcje liturgiczne, jeśli są do nich przygotowani (w zamyśle Ojca Franciszka powinni być przygotowani); w tym funkcję ceremoniarza.
Należy pamiętać, że funkcję ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym może pełnić każdy mężczyzna, który nie jest związany jakimś kościelnym zakazem pełnienia funkcji liturgicznych, umie przygotować i koordynować asystę, a przede wszystkim takie zadanie zleci mu proboszcz miejsca lub sam celebrans. Nie jest to jakaś godność kościelna, ani nawet posługa urzędowa (ministerium). Jest to po prostu służba.
Czym innym jednak jest pełnienie funkcji (munus) ceremoniarza, a czym innym przynależność do grona Ceremoniarzy Diecezji Sosnowieckiej.
Odpowiedzialnym za formację i nominację Ceremoniarzy Diecezji Sosnowieckiej jest diecezjalny moderator Liturgicznej Służby Ołtarza, który – uwzględniając opinię osób pomagających mu w wypełnianiu tego zadania – podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata do grona Ceremoniarzy. Czyni to uwzględniając moralność kandydata, jego formację duchową i kompetencje w zakresie liturgii, a także zaangażowanie w życie Kościoła. 
Formację duchową i liturgiczną zdobywają kandydaci uczestnicząc w Kursie Ceremoniarza. Jest oczywiste, że te kilka wyjazdów nie przyniesie efektu bez zaangażowania i dobrej woli kandydatów. Osoby, które są już jakoś uformowane duchowo i liturgicznie, mają stosowną wiedzę, pomagają w parafiach przygotowywać ministrantów, oraz będą pomocne przy asystach diecezjalnych, mogą - w trybie nadzwyczajnym - zostać zwolnione z części kursu. Decyzję taką podejmuje moderator diecezjalny LSO wobec osób, które ze względu na swoje zaangażowanie są mu znane, oraz odbędą z nim kwalifikacyjną rozmowę.
W związku z powyższym, uczestnictwo w rekolekcjach oazowych, a nawet otrzymanie na nich błogosławieństwa do posługi w zgromadzeniu liturgicznym, nie upoważnia samo przez się do otrzymania nominacji na ceremoniarza. Nominację mogą otrzymać te osoby, które faktycznie są do tego przygotowane.
 

Adam Supel, Diakonia Liturgiczna


Powiązane newsy:

News


Brak opublikowanych newsów

RSS-Feeds
Wygenerowano w sekund: 0.00
8,529,169 Unikalnych wizyt