Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
O tym, że słabość może być siłąSłuchając opowieści naszych kochanych oazowiczów nieraz włos jeży mi się na głowie. Zewsząd dochodzą wieści że w naszych wspólnotach nic się nie dzieje, jest nudno, szaro, wszyscy są skłóceni a najczęściej tworzą "dobrane kliki". W ogóle to księża się nie interesują, animatorzy są niepoważni a przecież kiedyś to było lepiej... Owe "kiedyś" stało się synonimem idyllicznej wspólnoty w której wszyscy się kochają, są przyjaciółmi a dobry Bóg jest wśród nich najważniejszy. Jednak najradośniej słucham tych, którzy są obrażeni bo przecież Oni chcieli dobrze tylko wszyscy są przeciwko Nim. Dawno można by pomyśleć, że przyszłość Ruchu Światło - Życie w naszej diecezji jest przesądzona. I wszystko było by jasne gdyby nie dziwny paradoks, który podsuwa nam Słowo Boże."Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa." 2 Kor 12:9 (BT)


Jakże zrozumieć te słowa w kontekście wszystkich tych narzekań i nabrzmiałych złością spraw ? Niedawno ze strachem odkryłem, że wiele naszych wspólnot chciałaby być dobra w modlitwie, dobra w śpiewaniu i dobra we wspólnym byciu wspólnotą. Kiedy pojawia się trudność i wspólnota okazuje się być słabą tak łatwo przychodzi nam narzekać i popadać w odrętwienie. Zapominamy o tym, że Jezus przyszedł nie do tych co się dobrze mają ale do prostaczków, skrzywdzonych i grzesznych. Warto uznać, że to właśnie ja, nie "ci inni" jestem słaby i grzeszny. Być może warto się zastanowić i dać szansę aby "zamieszkała we mnie moc Chrystusa". Nie stanie się to inaczej jak przez wspólną modlitwę i wzajemne zrozumienie. Oczywiście są sytuacje trudne których nie da się załatwić od razu, jednak nie dajmy się pogrążać w smutku i ufajmy że Bóg będzie przymnażał sił i wiary tym, którzy tego potrzebują. Boża logika bywa często inna od naszej więc słowa przytoczone wyżej mogą stać się przyczyną wzrostu i rozwoju naszych grup. Wielu z nas słusznie pragnie takiego wzrostu ale potrzeba abyśmy prawdziwie dostrzegli kondycje naszych wspólnot, ocenili to według Bożego prawa i działali nie wyrzekając się naszych słabości ale przemieniając je w źródło łaski. Święty Paweł w Liście do Rzymian mówi :"Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska..." Rz 5:20 (BT).


IdŸ do strony:

1 2 >

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,476,886 Unikalnych wizyt