Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
XI Niedziela Zwykła


Słowo Boże, które kieruje do nas Kościół na XI Niedzielę Zwykłą, mówi o wzroście. Zarówno pierwsze czytanie jak i Ewangelia posługują się obrazem rosnącej rośliny, przy czym w obu przypadkach podkreślony jest fakt, że wzrost rozpoczyna się ze stadium, w którym roślina jest niewielka, jest odłamanym czubkiem drzewa lub najmniejszym ze wszystkich ziaren. Natomiast kończy się wspaniałym, wielkim, rozłożystym drzewem, które cieszy oczy i daje schronienie. W obu przypadkach obraz ten odniesiony jest do wierzących w Boga, w pierwszym przypadku prorok Ezechiel mówi o Izraelu, Jezus Chrystus zaś – o Królestwie Bożym, co w szczególny sposób odnosi się do Kościoła, który jest realizowaniem Królestwa Bożego w życiu doczesnym w świecie. Jest to wyraźna wskazówka, że wzrost ten dotyczy wspólnoty, że dokonuje się on we wspólnocie. Jednostka o tyle się rozwija, o ile trwa w jedności ze wspólnotą. Drugie czytanie wskazuje wyraźnie, że każdy wierzący w Chrystusa i każdy człowiek, żyjąc w ciele, to jest życiem doczesnym, daleko jest od Pana, gdyż w jakiś sposób podlega prawu ciała. Święty Paweł jak zwykle podkreśla tu rolę wiary w duchowym wzroście, w pielgrzymce każdego człowieka. Tym razem wskazuje również, że na koniec otrzyma się zapłatę za uczynki. Oznacza to, że choć usprawiedliwienie człowiek otrzymuje z wiary, to miarą jego duchowego rozwoju, wyznacznikiem jego wiary, są jego uczynki. Oznacza to, że aby się rozwijać, potrzebna jest zarówno wspólnota, wiara jednostki jak i jej czyny. O tym trzeba pamiętać podejmując duchowy rozwój, jak również o tym, że zaczyna się on z czegoś małego i niepozornego, stąd każdy ma drogę rozwoju duchowego, gdyż każdy jest tak samo mały, a łaskę wzrostu daje Pan.

Sebastian Kuczek
Diecezjalna Diakonia Liturgiczna


Powiązane newsy:

News


Brak opublikowanych newsów

RSS-Feeds
Wygenerowano w sekund: 0.01
8,404,724 Unikalnych wizyt