Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Niedziela Trójcy Przenajświętszej


ROZWAŻANIE

Jezus według św. Mateusza jest Nauczycielem, niejako kierownikiem duchowym, który prowadzi swoich uczniów. Mimo to, znaleźli się tacy apostołowie, którzy wątpili. Trwając przy Chrystusie, będąc świadkami Jego niezwykłego działania, nie potrafili pojąć i przyjąć rozumowo wydarzenia, jakim było Zmartwychwstanie Jezusa. Było to coś tak nieprawdopodobnego, że na początku Ci najwierniejsi uczniowie, musieli zobaczyć, aby uwierzyć. A przecież Jezus jasno powiedział: Otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. Co oznacza tyle, iż nasz Nauczyciel jest Królem na ziemi i w niebie, a śmierć nie ma nad nim władania. Nie ma innego większego od Niego.

Wydaje się, że minęło tysiące lat od słów, które padły z ust Jezusa, a nic się nie zmieniło. Zawsze znajdą się ludzie wątpiący, nie potrafiący w pełni zaufać i podjąć właściwe decyzje. Dlatego już dziś, Jezus wzywa nas do działania, do misji czynienia uczniów ze wszystkich narodów. Wszystkich, bez wyjątku. Toteż również w naszej wspólnocie Ruchu Światło-Życie dostrzegamy potrzebę głoszenia ewangelii poza granicami naszego kraju. W Chinach, Australii i wszędzie tam, gdzie jeszcze nie poznano Jezusa. Tak więc, Chrystus posyła uczniów, aby udzielali chrztu w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chrzest dla człowieka oznacza włączenie w szeregi Kościoła, życie w wierze na wzór Trójcy Świętej, z której wypływa nieskończona miłość. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, którą obchodzimy po zesłaniu Ducha Świętego, przypomina nam o tym, że Bóg jest Trójjedyny, co oznacza, że Bóg posiada jedną naturę w Trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Stanowią oni nierozerwalną jedność, wszystkie ich działania są wspólne, jedyne co ich różni to pochodzenie. Syn pochodzi od Ojca, natomiast Duch Święty jest tchnieniem miłości Ojca i Syna. W modlitwach często dodajemy: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, co daje wyraz temu, iż wzywamy Boga w Trzech osobach, podkreślając tym samym nieprzeniknioną tajemnicę i jedność Boga Jedynego. Przyjmując chrzest święty, zanurzamy się w pełnię życia chrześcijańskiego, czyli otwieramy się na łaski płynące od Trójcy Przenajświętszej. Przez co zostajemy uzdolnieni i powołani do głoszenia Ewangelii i dawania świadectwa po wsze czasy. Tworząc wspólnotę, tak jak apostołowie, będąc w jedności z Bogiem jesteśmy gotowi, aby podjąć tak odpowiedzialne zadanie. Jednak, żeby tak się stało należy zwrócić uwagę na kolejne słowa Jezusa skierowane do uczniów: Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Każdy z nas otrzymał wskazówki od Boga, jak żyć moralnie w swej codzienności. Sam Jezus stał się dla nas wzorem właściwego postępowania. Dlatego teraz My jako społeczność Kościoła, nie tyle możemy, ale jesteśmy wezwani do świadczenia swoim życiem wśród zagubionych i zbłąkanych. Nawet jeśli pojawią się chwilę zwątpienia i dezorientacji, to nie wolno nam zapomnieć o obecności Jezusa- oto Ja jestem- to obietnica, która gwarantuje każdemu z nas bezterminową opieką 24h/dobę (przez wszystkie dni, aż do końca świata).

Zbliża się czas rekolekcji, specjalnej misji moderatorów i animatorów, więc jeśli ogarnia nas strach bądź nieracjonalne myśli, które podpowiadają, że Ja się nie nadaje, albo są lepsi i bardziej doświadczeni ode mnie. To warto przypomnieć sobie słowa Jezusa: Ja jestem! Jeśli Trójjedyny Bóg powołuje nas do służby, to da nam wszystko, czego nam trzeba, abyśmy nie ustali i trwali w miłości ku drugiemu człowiekowi.

Żaneta Szczerba

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,478,755 Unikalnych wizyt