Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Niedziela Zesłania Ducha Świętego


ROZWAŻANIE

Apostołowie siedzieli zamknięci w wieczerniku. Widzieli już niejedno. Byli obecni jak Chrystus rozmnażał chleb, jak uzdrawiał, wyrzucał złe duchy, nauczał, uciszał burze. Niektórzy towarzyszyli Mu podczas przemienienia na górze Tabor. Spotkali też Jezusa po Jego Zmartwychwstaniu. Doświadczyli niezliczonej ilości cudów w swoim życiu, jednak dalej nie byli gotowi do misji, którą zlecił im Pan. Z nami bywa podobnie. Przeżyliśmy dziesiątki rekolekcji, wysłuchaliśmy niezliczonej ilości mądrych konferencji i kazań, głębokich świadectw. Uczestniczyliśmy w czuwaniach, adoracjach, nabożeństwach, niejednokrotnie spotykaliśmy się z Jezusem w sakramentach. Ciągle jednak w naszym życiu czegoś brakuje. Paraliżuje nas lęk przed daniem świadectwa, chociaż wiemy, że „skoro Bóg z nami, to któż przeciwko nam ? ”. Obawiamy się przyszłości, lękamy się o jutro, chociaż wiemy, że „u nas nawet włosy na głowie są policzone”. Nie czujemy się kochani, akceptowani, warci, chociaż doskonale wiemy, że „góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, ale miłość Boga nie odstąpi od nas”. Tak jak Apostołom potrzeba nam czegoś więcej. Chrystus dobrze o tym wie i dlatego posyła nam Ducha Świętego. On jest Tym, które może zaprowadzić ład w naszym życiu, harmonię między tym co wiemy, a tym czym w rzeczywistości żyjemy. Dopiero kiedy będziemy mieli pokój we własnej duszy, będziemy mogli ruszyć na misję zleconą przez Jezusa. Dlatego trzeba nam nieustannie wołać „Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty, Światła Twego strumień”. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego przypomina nam o konieczności współpracy z Duchem Świętym w naszym życiu, o byciu otwartym na Jego działanie. Tylko przysposobieni Mocą z Wysoka, możemy prowadzić autentyczne życie wiary, zrozumieć sercem, a nie jedynie intelektualnie, prawdy objawione nam przez Boga. Trzeba, abyśmy tak jak Apostołowie, nasze misje, zadania, dni zaczynali od „zamknięcia się” i próśb o spełnienie obietnicy Ojca – wylanie darów Ducha Świętego. Dopiero wtedy będziemy mogli być świadkami w Sosnowcu i w całym Zagłębiu, i w Polsce, i aż po krańce ziemi.

Michał Czyrnek

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,474,496 Unikalnych wizyt