Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
O Wspólnocie Dorosłych


Ciągle zastanawiamy się dlaczego Animatorzy, którzy poznali Charyzmat Ruchu Światło - Życie, przyjęli go podpisując Drogowskazy; którzy służyli w Ruchu i przyjęli Krucjatę, po wejściu w dorosłość odeszli z Oazy. Przecież bycie w Ruchu jest drogą dla dorosłych, dojrzałych chrześcijan? Czemu więc traktuje się ją tylko jako propozycję na czas młodości? Być może jest tak, ponieważ nie ma w Ruchu Oazowym zbyt wielu propozycji formacji osób dorosłych. Mówił o tym ks. Jarosław Międzybrodzki w swoim referacie, na XXXIII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło - Życie:  "Wydaje się, że po ponad 40 latach Ruchu Światło-Życie powinno w nim być około 40 razy więcej dorosłych niż młodzieży! Dlaczego po tych 40 latach ciągle mamy problem z odesłaniem dorosłych do konkretnych, żywych wspólnot. Jeśli ktoś odnajduje siebie w innym Ruchu czy wspólnocie, to „chwała Panu”. Ale trzeba zadać pytanie: co tam znajduje, a czego u nas brak? Dlaczego potrafimy ewangelizować, a potem nie jesteśmy w stanie kogoś utrzymać w Ruchu?" - pytał referent. Odpowiedzią na te pytania, zdaniem ks. Jarosława, są wspólnoty dorosłych oazowiczów. W  ich powstawaniu widzi on odpowiedź na współczesne znaki czasów. Naszą odpowiedzią w Ruchu Światło - Życie Diecezji Sosnowieckiej, jest próba założenia Wspólnoty Dorosłych oazowiczów.

Do kogo skierowana jest ta propozycja i na czym ma polegać?
Propozycja wspólnoty skierowana jest do osób, które przeszły formację oazową i odkryły, że chcą w swojej dorosłości żyć charyzmatem Ruchu, ale nie są powołane do Wspólnoty Domowego Kościoła. Przede wszystkim chodzi tu o osoby, które są mocno zaangażowane w diakonie, w formację, w pracę w parafiach - one najbardziej potrzebują wspólnoty, która byłaby dla nich miejscem własnej formacji i pogłębionej modlitwy (także charyzmatycznej).
Propozycja wspólnoty jest skierowana także do osób, które przeszły formację ale już nie angażują się w pracę we wspólnocie Ruchu. Przez powrót do wspólnoty, w której wzrastali, mogą one na nowo głębiej odnaleźć swoje miejsce w Kościele. Wreszcie pomysł stworzenia wspólnoty dorosłych skierowany jest do osób, które nie są związane z Oazą lecz szukają jako dorośli swojego miejsca w Kościele  - te osoby wkraczając na drogę formacji Oazowej dla dorosłych, mogłyby stać się po przejściu formacji członkami wspólnoty.

Wygenerowano w sekund: 0.02
8,916,167 Unikalnych wizyt