Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Niedziela (26.02.2012)


ROZWAŻANIE

Na początku Wielkiego Postu we fragmencie z Ewangelii wg Świętego Marka Pan Jezus wzywa nas do nawrócenia tuż po swoim czterdziestodniowym poście na pustyni słowami: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Jest to zachęcenie, nie do odbycia 40-dniowego postu, ale do stałego nawracania się, stałej przemiany swojego życia, metanoi. Nie bez podstaw Pan Jezus podkreśla wiarę, a nie uczynki pokutne jaki czynili faryzeusze. Okres Wielkiego Postu powinien pobudzić nas, do odwrócenia uwagi od spraw doczesnych i skierowania naszych myśli ku Bogu, bowiem „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.”(Mt 4,4b). Oczywiście Bóg nie zostawia nas z tym samych ale ciągle Jest z nami i uzdalnia nas do powierzonych nam zadań zgodnych z Jego wolą. „Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy pokornych dróg swoich.”(Ps 25, 8-9)

W pierwszym słuchamy o pierwszym przymierzu jakie Bóg zawarł z człowiekiem.

„Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie.”(Rdz 9,11) „Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię.”(Rdz 9, 9)

Jest to pierwsze i zarazem ogólnoświatowe przymierze. Następne zawarte z Abrahamem i Mojżeszem ograniczały się jedynie do narodu wybranego. O następnym ogólnoświatowym przymierzu wspomina Święty Piotr w swoim liście. Jest to przymierze na mocy którego człowiek może być zbawiony, w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, poczynając od Chrztu jako prośbę skierowaną do Boga o dobre sumienie.

Mateusz Mazurek

KOMETARZ

Rozpoczął się czas Wielkiego Postu; liturgia słowa stawia nam przed oczami obraz potopu. Woda, która obmyła świat z nieprawości była zapowiedzią chrztu- ten uczynił nas dziećmi Bożymi, dlatego wraz z Chrystusem wychodzimy na pustynię by przygotować się do Świąt Wielkanocnych. Niech ta Eucharystia będzie dla nas wyzwaniem i zachęta do wytrwania w dobrych postanowieniach.  

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Do Boga, naszego miłosiernego Ojca kierujmy nasze pokorne prośby:

1.Módlmy się za Kościół Święty aby poprzez rozpoczęte dzieła pokutne przygotował się do obchodów Świąt Wielkiej Nocy.

2. Módlmy się za ludzi odpowiedzialnych za dobro narodu aby w swoich decyzjach kierowali się prawem sumienia.

3. Módlmy się za ludzi uwikłanych w nałogi, aby Wielki Post był dla nich czasem wyzwolenia.

4. Módlmy się za zmarłych, aby przez miłosierdzie Boże mogli przebywać z Chrystusem w chwale.

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy w czasie Wielkiego Postu wytrwali w naszych postanowieniach.

Panie nasz Boże, wysłuchaj próśb swojego ludu, które zanosimy do Ciebie pełni nadziei w Twoje miłosierdzie.

Krąg Liturgiczny Oazy Nowego Życia, an. Adam Supel

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,407,531 Unikalnych wizyt