Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Niedziela (12.02.2012)


ROZWAŻANIE

Dzisiejsza perykopa ewangeliczna pyta nas o autentyczność postawy wiary i nabiera szczególnego znaczenia na tle niedawnych czytań. Tam Jezus wydawał się jakby podważać lub lekceważyć Prawo i tradycję, podczas gdy tutaj - nakazuje ich przestrzeganie. To nie kaprys a świadectwo Chrystusowej miary ludzkich czynów. Według niej nawet największy grzesznik, wyrzutek - jak niegdyś traktowano trędowatych - znajdzie przebaczenie i zdrowie, jeśli tylko zwróci się do Niego szczerze. Najpilniejsze zaś nawet zachowywanie jedynie pozorów - czystych kubków i dzbanków - w oczach Chrystusa warte jest tylko potępienia.

Krzysztof Ciszewski

 

 

KOMENTARZ

W dzisiejszej liturgii słowa Jezus uzdrawiając trędowatego ukazuje nam swoją zbawczą moc. Warunkiem otrzymania tej łaski od Zbawiciela jest wiara. Jezus uleczając człowieka z najcięższych chorób duszy i ciała odbudowuje z nim więź oraz przywraca uzdrowionego do udziału w życiu Wspólnoty. Jednocześnie udziela zachęty aby każda czynność wykonywana przez nas względem siebie lub bliźniego była oddaniem chwały Bogu.

 

MODLITWA WIERNYCH

1. Módlmy się za Papieża, biskupów i kapłanów, aby dzięki łasce Ducha Świętego  byli wiernymi naśladowcami Jezusa Chrystusa i prowadzili każdego człowieka do zbawienia.

2.Módlmy się za rządzących państwami, aby dzięki swoim mądrym decyzjom troszczyli się o dobro wszystkich obywateli.

3. Módlmy się za ludzi chorych i cierpiących aby nie tracili wiary i nadziei, lecz z odwagą pokonywali swoje słabości i pokładali ufność w Jezusie - lekarzu duszy i ciała.

4. Módlmy się za zmarłych aby po trudach ziemskiej wędrówki doznali łaski oglądania Boga twarzą w twarz.

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy świadomi własnej grzeszności otwarli swoje serca na moc uzdrawiania, która płynie od Jezusa Chrystusa.

Krąg Liturgiczny Oazy Nowego Życia, an. Adam Supel

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,474,543 Unikalnych wizyt