Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Niedziela (29.01.2012)


ROZWAŻANIE

W bieżącej liturgii Kościół naucza o posłuszeństwie względem Bożego Słowa. Istotny jest fakt, że obowiązek ten, który w naturalny sposób wynika z wiary, dotyczy nie tylko lektury Pisma Świętego. Słyszeć "Głos Pana" można nie tylko czytając Biblię czy słuchając czytań na Mszy. Jest to najważniejszy przejaw Jego Słowa, gdyż jest ono treścią objawienia publicznego, jednakże dziś potrzeba zastanowić się nad innym sposobem, w jaki Bóg mówi do człowieka. Jak wyraźnie wskazują czytania, Bóg wybiera, powołuje ze swego ludu tych, którzy sprawują wobec Niego i Kościoła szczególną funkcję - duchowieństwo. Wyrzekają się oni pewnych rzeczy ze świata, aby zyskać większą bliskość Tajemnicy. Powoduje to, że ich słowo już nie jest tylko ludzkim słowem, ale z całą mocą i odpowiedzialnością za to, co i jak mówią, stają się głosem Boga. W sposób szczególny czynią to księża, którzy głoszą homilię i dysponują daną im z mocy sakramentu święceń kapłańskich władzę, w tym możność wypędzania złych Duchów. Należy pamiętać, że słowo kapłana głosi Dobrą Nowinę, jest formułą konsekracji Chleba i Wina Eucharystycznego w Ciało i Krew Pańską oraz ma moc błogosławić lud. Sama homilia jest Słowem Bożym. Dobrze jest zadać sobie pytanie: jak wygląda mój stosunek do słowa kapłana, jak słucham tego co mówi w homilii i w całej liturgii, w katechezie, na ogłoszeniach, a także poza kościołem czy salą do lekcji religii lub salką parafialną. Czy szanuję słowo kapłana nawet wtedy, gdy wydaje mi się niedorzeczne? Czy nie próbuję wydać sądu, zamiast pozostawić ten sąd Bogu? Patrząc z pozycji zdrowego rozsądku, chrześcijanin nie ma obowiązku akceptacji wszystkiego, co mówi kapłan, lecz na pewno ma obowiązek słowa tego słuchać i szanować, by przypadkiem nie puścić na wiatr czy nie podeptać Bożego Słowa. Bóg przemawia w kapłanach, duchownych. Przemawia też w każdym drugim człowieku. Dlatego dobrze jest zważać na swoje słowa i nie pozwalać żadnemu upaść na ziemię. Jestem wezwany, by nie zatwardzać serca, lecz by być wrażliwym na słowo, które słyszę, by nie przegapić Słowa Boga. 

Sebastian Kuczek

KOMENTARZ

Słowo Boże w dniu dzisiejszym zwraca naszą uwagę na Chrystusa, który naucza i czyni znaki wykonując w ten sposób prorocką misję. Podobnie jak Mojżesz mówi ludowi to co usłyszał od Boga Ojca. Również i my jesteśmy odpowiedzialni za świadectwo Ewangelii.

MODLITWA WIERNYCH

Do Jezusa Chrystusa, który jest naszą Nadzieją i Siłą w codzienności zanieśmy nasze ufne modlitwy:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby z odwagą głosił Dobrą Nowinę o zbawieniu. 
2. Módlmy się za powołanych do służby kapłańskiej, misyjnej i życia konsekrowanego, aby byli znakiem Boga dla świata.
3. Módlmy się za osoby, które odeszły od Kościoła, aby w swoim życiu natrafiły na kogoś kto z powrotem wprowadzi ich do wspólnoty Kościoła.
4. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby nie uległa złym nawykom współczesnego świata, ale odnalazła swoje powołanie i odważnie kroczyła za nauką głoszoną przez Jezusa.
5. Módlmy się za zmarłych ( za n.n.) aby modli dostąpił pełnego udziału, w Twoim boskim życiu. 
6. Módlmy ię za nas samych uczesniczących w świętej liturgii, abyśmy nie zamykali serc na głoszone do nas Słowo Boże. 
Panie Jezu Chryste, wysłuchaj nasze pokorne modlitwy które do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków Amen.
 
Krąg Liturgiczny Oazy Nowego Życia, an. Adam Supel
Wygenerowano w sekund: 0.03
8,474,537 Unikalnych wizyt