Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Niedziela (15.01.2012)


ROZWAŻANIE

„Mów, Panie, bo sługa Twój słucha” /1 Sm 3, 10/

Panu Bogu spodobało się powołać Samuela w sposób szczególny, zwracając się do niego po imieniu. Młody prorok, w pierwszym momencie lekko zdezorientowany, zanim odpowiedział na wołanie Pana, aż dwa razy zwracał się do Helego - kapłana, który przez dar swojej posługi rozeznał kim jest Ten, który woła Samuela.
Pan Bóg często zwraca się do nas w sposób niemniej bezpośredni, niż do Samuela. Lecz dopiero dzięki drugiej osobie, umocnionej Duchem, odkrywamy źródło tego natchnienia.

To jak ważna jest obecność drugiego człowieka w odnajdywaniu w swoim życiu Chrystusa, wspaniale pokazuje również dzisiejsza Ewangelia; Jan Chrzciciel głoszący nadejście Chrystusa, pozyskuje dla Niego uczniów. Piotr, odnajduje Jezusa dzięki swojemu bratu – Andrzejowi, który przyprowadza go na spotkanie z Nauczycielem.

Warto zastanowić się, ile razy my mamy szansę przyprowadzić kogoś do Chrystusa, a ile razy rzeczywiście to czynimy.

Jarosław Surmacz

KOMENTARZ

"Czego szukacie?" to pytanie stawia dzisiaj Jezus uczniom Jana, którzy zdecydowali się rozpocząć wędrówkę za Chrystusem. To pytanie stawia również i nam. Bóg pragnie wejść z nami w dialog, tak jak zaprosił do niego Samuela. Możemy tak jak Andrzej i drugi uczeń odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa i doświadczyć łaski i prawdy, która przyszła przez Niego.

MODLITWA WIERNYCH

Pełni ufności w miłosierdzie naszego Ojca wołajmy do Niego zanosząc nasze prośby i błagania.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby wierny nauce papieża i biskupów wytrwale wsłuchiwał się w Słowo Boże.
  2. Módlmy się za ustanawiających prawa, aby w swoim sumieniu byli otwarci na głos Boga.
  3. Módlmy się za spowiedników i kierowników duchowych, aby mądrze i wytrwale wskazywali drogę za Chrystusem Barankiem Bożym.
  4. Módlmy się za zmarłych (N.), aby dzięki miłosierdziu Bożemu mogli zamieszkać w domu Ojca.
  5. Módlmy się za nas samych, abyśmy słuchając słowa Bożego szli za Chrystusem.

Wszechmogący Boże Ojcze, wysłuchaj próśb Twojego ludu, które zanosimy z wiarą w naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. 


Powiązane newsy:

News


Brak opublikowanych newsów

RSS-Feeds
Wygenerowano w sekund: 0.00
8,529,153 Unikalnych wizyt