Ostatnie artyku造

Wsp鏊noty i Kr璕i安iadectwa

Lubi To!
Diakonia - m這dy, doros造, ma鹵e雟two, ka盥y stan.


S逝ga Bo篡 ks. Franciszek Blachnicki: kilka sów przypomnienia dlaczego warto ucz瘰zcza na formacje Diakonii Specjalistycznej.

Pierwszym kr璕iem [jedno軼i] musi by nasz Ruch, wszystkie jego wspólnoty, które si legitymuj znakiem Fos-Zoe. Jedno嗆 musi by sprawdzianem naszej autentyczno軼i. Je瞠li pojawi si w鈔ód nas jakie grupy o ambicjach regionalnych, je郵i zacznie si przeciwstawianie: my i wy, je瞠li nie b璠zie d捫enia ku wspólnocie prze篡wanej w znaku naszych zgromadze (np. dni wspólnoty), je瞠li nie b璠zie kr捫enia w Ruchu poprzez dzielenie si do鈍iadczeniami, poprzez wzajemne dawanie 鈍iadectwa, je瞠li nie b璠zie gotowo軼i przyj璚ia i realizowania tego samego programu formacyjnego, wtedy jako Ruch nie spe軟iamy naszej diakonii na rzecz jedno軼i. Dlatego tak bardzo wa積y jest postulat jedno軼i wewn徠rz samego Ruchu, aby Ruch jako ca這嗆 móg by 鈍iadectwem jedno軼i, któr g這si i której chce s逝篡...


 ...„Nikt nie mo瞠 powiedzie bez pomocy Ducha 安i皻ego: «Panem jest Jezus» (1 Kor 12, 3). Mo積a te odwróci to stwierdzenie i wyrazi je w tej formie: ka盥y, kto posiada Ducha 安i皻ego, wyznaje: „Panem jest Jezus”. Duch 安i皻y czyni wszystkich s逝gami jednego, jedynego Pana, którym jest Jezus. To jest tajemnica Ducha 安i皻ego. Duch 安i皻y sprawia, 瞠 wszyscy, którzy poddaj si Jego dzia豉niu, zaczynaj prze篡wa siebie, swoje 篡cie w relacji do jedynego Pana, którym jest Jezus. Dzie貫m Ducha 安i皻ego jest diakonia, czyli s逝瘺a.
„Panem jest Jezus”. Jezus jest Panem dlatego, 瞠 jest S逝g. Jezus tak瞠 zosta namaszczony Duchem 安i皻ym po to, aby sta si S逝g. Jezus w swojej 鈍iadomo軼i i w ca造m objawionym programie swego 篡cia nie mówi: „Ja jestem Panem”, ale „Syn Cz這wieczy nie przyszed, aby Mu s逝穎no, lecz aby s逝篡” (por. Mt 20, 28). Jezus ca造m swoim 篡ciem mówi: „Panem jest Bóg Ojciec, a Ja przyszed貫m po to, aby s逝篡”. Oto jest tajemnica jedno軼i. Je瞠li wszyscy uznaj, 瞠 s逝gami jednego, jedynego Pana, to wtedy powstaje jedno嗆. Wtedy budz si ró積e pos逝giwania: wszystko jest pos逝giwaniem w relacji do jednego Pana i jednego planu. „Ró積e s wtedy dzia豉nia, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich” (1 Kor 12, 6). On sprawia przez swego Ducha we wszystkich postaw bezinteresownej s逝瘺y, postaw poddania si i pos逝sze雟twa, i dlatego ró積e s dzia豉nia, ale jest jeden Pan, jest jeden plan, któremu wszyscy s逝膨. I w tym wszystkim objawia si Duch dla wspólnego dobra, bo wszyscy s逝膨 wspólnemu dobru. Nikt nie szuka swego, ka盥y s逝篡 wspólnemu dobru. [...]

ks. Franciszek Blachnicki. „Jedno嗆 i diakonia”. Wybór tekstówRezultatem formacji podstawowej cz這nków Ruchu jest 鈍iadomo嗆 odpowiedzialno軼i za sprawy Ko軼io豉 i 鈍iata, która wyra瘸 si w podejmowaniu s逝瘺y na rzecz Ruchu i wspólnot lokalnych. Z poczucia odpowiedzialno軼i za losy Narodu wyros豉 Krucjata Wyzwolenia Cz這wieka. Osoby podejmuj帷e pos逝g w Ruchu okre郵a si mianem Diakonii Ruchu 安iat這-砰cie. Ze wzgl璠u na teren dzia豉nia wyró積ia si diakonie centralne, filialne, diecezjalne, rejonowe i parafialne. Ró積e dziedziny dzia豉lno軼i Ruchu rodz potrzeb powstawania na ka盥ym szczeblu terytorialnym diakonii podejmuj帷ych pos逝g na rzecz jedno軼i, ewangelizacji, mi這sierdzia, wyzwolenia, 篡cia, deuterokatechumenatu, oaz rekolekcyjnych, Domowego Ko軼io豉, liturgii, modlitwy, wspólnot lokalnych oraz innych. Diakonie te gromadz osoby wszystkich stanów.

Dzia豉nie Diakonii Ruchu 安iat這-砰cie okre郵aj nast瘼uj帷e zasady:

a) kolegialno軼i, zgodnie z któr s逝瘺a na ka盥ym szczeblu musi by sprawowana zespo這wo;

b) pomocniczo軼i, zgodnie z ni zadania, które mog by wykonane na ni窺zym szczeblu odpowiedzialno軼i, nie musz by przekazywane w gór;

c) solidarno軼i, zgodnie z któr wszyscy czuj si wspó這dpowiedzialni za wszystkie sprawy, chocia w ramach organizacji pracy ka盥y ma wyznaczone swoje zadanie.

Dokument Charyzmat i duchowo嗆, p.3 (fragment)

 

...S逝瘺a ma wi璚 廝ód這 w mi這軼i, a nawet mo積a powiedzie, 瞠 s這wo „s逝瘺a” w Pi鄉ie 鈍i皻ym jest synonimem s這wa „mi這嗆”. Bo je瞠li mi這嗆 jest dawaniem siebie, wzajemnym dawaniem siebie osób, to ta mi這嗆 w czynie, w praktyce, musi si wyra瘸 w s逝瘺ie, w spe軟ianiu woli drugiego cz這wieka, w szukaniu tego, co jest jego dobrem, czego on pragnie. Dlatego s逝瘺a w znaczeniu biblijnym i nadprzyrodzonym jest mi這軼i. Dlatego s逝瘺a nie poni瘸 cz這wieka, ale go wywy窺za, dlatego powiedziane jest, 瞠 s逝篡 Bogu - to znaczy, królowa. Dlatego te Chrystus; który uni篡 samego siebie, przyj患szy: posta s逝gi, zosta wywy窺zony ponad wszelkie stworzenie. Bo taka jest logika Bo瞠go dzia豉nia, jak to kilkakrotnie powiedzia Chrystus w Ewangelii: kto si poni瘸, b璠zie wywy窺zony; kto si wywy窺za, b璠zie poni穎ny.

 

...Musimy poj望 swoje 篡cie jako diakoni, jako s逝瘺 dla budowania wspólnot, Ko軼io豉. Ostatecznie nasze 篡cie dopiero wtedy b璠zie mia這 pe軟y sens i pe軟 warto嗆, kiedy zrozumiemy, 瞠 ono musi sta si diakoni, s逝瘺, dla wype軟ienia odwiecznego planu Ojca, dla budowania od wieków przez Boga zamierzonej wspólnoty ludzi z Bogiem i mi璠zy sob. To jedyna sprawa, dla której warto 篡 - i której trzeba s逝篡! Ka盥y z nas od chwili chrztu 鈍i皻ego przeznaczony jest równie do diakonii. Wszczepienie w Chrystusa przez chrzest jest wszczepieniem w Jego postawy, a istotn Jego postaw jest postawa s逝瘺y wobec Ojca i wobec wspólnoty ludu Bo瞠go. Dlatego z powo豉nia chrztu 鈍i皻ego wyrasta powo豉nie do diakonii. 

ks. Franciszek Blachnicki 

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,521,836 Unikalnych wizyt