Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Niedziela (08.01.2012)


ROZWAŻANIE 

„Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął.” /Iz 42,1/

Dzisiejsza niedziela jest dla na nas kolejną okazją, na pochylenie się nad tajemnicą naszego chrztu. Czy rzeczywiście w Chrzcie Świętym widzisz Największy Dar, Sakrament Miłości? To właśnie wtedy zostałeś zanurzony w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – Zbawiciela. Otrzymałeś szansę uczestniczenia w życiu Boga, zaproszenie do wejścia w relację z Nim – obecnym w Trzech Osobach, Nowe Życie.

„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. /Mk 1,11/

To przykre, że często chrzest jest przez nas bagatelizowany. Myślę, że podobnie jest z tajemnicą naszego narodzenia. Celebrujemy cud życia, myślimy nad nim, staramy jak najlepiej je wykorzystać, jesteśmy wdzięczni, że żyjemy. Jednak, czy ktoś zastanawia się nad swoim urodzeniem? Czy dziękuje za pierwszy oddech, napełniający płuca powietrzem? Zapewne nie, a przecież to od niego wszystko się zaczęło. Analogicznie jest w przypadku życia duchowego. Pielęgnujemy je, rozwijamy, a moment zanurzenia w Boską rzeczywistość, jest przez nas pomijany. Czas to zmienić! 

Magdalena Dziadek

 

KOMENTARZ

W dzisiejszej Eucharystii Pan Bóg zapewnia nas o swojej nieustannej obecności, przypomina, że nie przez przypadek powołał nas do życia. Ma dla nas misję, którą z wiarą i wdzięcznością za otrzymane łaski winniśmy wypełniać. Nie zostawia nas samych. Ochrzczeni Duchem Świętym powinniśmy głosić historię Jezusa Chrystusa.

 

MODLITWA WIERNYCH

Zjednoczeni na modlitwie jako lud kapłański, królewski i prorocki, wołajmy do naszego Boga:

1. Panie, spraw, aby Kościół Święty wzrastał w Twojej miłości . Ciebie prosimy.

2. Panie, spraw, aby narody i ci, którzy nimi rządzą, kierowali się prawem moralnym i dobrem każdego człowieka. Ciebie prosimy.

3. Panie, spraw, by misjonarze i wszyscy, którzy głoszą Twoją Ewangelię doświadczali zawsze mocy Ducha Świętego. Ciebie prosimy.

4. Panie prosimy Cię za zmarłych (świętej pamięci N. i N.), niech oglądają Twoje oblicze w chwale niebieskiej.

5. Panie, prosimy Cię, bądź zawsze z nami i zachowaj nas w mocy Ducha Świętego. Ciebie prosimy. 

Wszechmogący Boże, wysłuchaj próśb swojego ludu, które zanosimy ufając w Twoje miłosierdzie.

Krąg Liturgiczny Oazay Nowego Życia, an. Adam Supel

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,473,086 Unikalnych wizyt