Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Narodzenie Pańskie (25.12.2011)


ROZWAŻANIE

Nareszcie nadszedł dzień wielkiej radości dla każdego człowieka! Bóg ulitował się nad swoim stworzeniem ("Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało"). Stworzeniem, które przez pychę i chęć życia według własnych zasad odwróciło się od Niego - od Boga, który jest Źródłem szczęścia. Stwórca, nie tylko nie zrezygnował i nie wyrzekł się tego co stworzył, ale w swojej ogromnej miłości, mimo naszej niewdzięczności opuścił swój tron w Niebie i zszedł na ziemię ("Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami"), aby dzieląc los ludzi i będąc przez nas odrzuconym ("Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli"), zbawić nas od grzechów, zbawić nas od nieszczęścia, które sami na siebie sprowadziliśmy przez nieposłuszeństwo okazane Bogu. Jezus Chrystus zbawił nas i jeśli przyjmiemy Go do swojego serca, jeśli przyjmiemy zbawienie, które nam oferuje ("Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa") i oddamy mu nasze życie, powrócimy do stanu przyjaźni z Bogiem, powrócimy do życia pełnego i szczęśliwego i naprawdę będziemy dziećmi Boga ("Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego"). Pan Jezus jednak nie chce abyśmy tę Dobrą Nowinę zatrzymali tylko dla siebie! Jest tak wiele osób do których wieść o narodzinach Mesjasza jeszcze nie dotarła, jest tak wiele osób, które nie chcą aby Mały Jezus narodził się w ich domu rodzinnym, być może ze strachu przed zmianami, być może z lenistwa. Jest tak wiele osób, które pragną i oczekują zbawienia, nie wiedząc o tym. Pan Jezus posyła nas do nich wszystkich, posyła nas przed sobą, jak posłał Jana, abyśmy swoim postępowaniem i słowami dawali o Nim świadectwo, abyśmy swoim życiem wśród ludzi przygotowywali, codziennie, ich serca na narodziny Pana, ponieważ Jezus chce się rodzić w ludzkich sercach każdego dnia i każdego dnia chce obdarzać człowieka wieloma darami.

Sławomir Bijak

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,478,756 Unikalnych wizyt