Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Niedziela (18.12.2011)


 

ROZWAŻANIE
 
Dzisiejsza Ewangelia wydaje się być bardzo wyeksploatowana. Każdy oazowicz ma okazję wysłuchać ją co najmniej kilka razy w roku, rozważać przy odmawianiu Różańca, słuchać o niej podczas homilii. Czy zatem niesie ona jeszcze dla nas jakąś wartość? Cóż nowego można jeszcze odczytać w tym fragmencie? 
 
A jednak, czy słusznie staramy się znaleźć w słowach Pisma zawsze "coś nowego"? Być może mamy pochylić się właśnie nad tym, co już doskonale znamy, co słyszeliśmy wiele razy. Może to jest Boży sposób na zatwardziałość naszych serc - bez ustanku uderzać tymi słowami w mury, które wznosimy przed Nim, ze strachu przed zawierzeniem Maryi. 

Maryja przyjmuje anioła w zmieszaniu. Odczuwa także lęk, niepewność. Ma wszystkie powody żeby obawiać się tego, co obwieścił jej posłaniec. Nie próbuje jednak targować się, zabezpieczać. W pełnej ufności oddaje się do dyspozycji Bogu, chociaż wydaje się, że nie rozumie tego, co ma się wydarzyć. Wie, że Bóg da jej wszystko, czego będzie potrzebowała. Dlatego dzisiejsze czytanie jest pytaniem o naszą wiarę. Czy wierzę Bogu, że naprawdę wie, co jest dla mnie dobre i chce mi to dać?

Z dialogu Maryi z aniołem przebija także pokora. "Oto Ja służebnica Pańska..." - oto przecież jest Matka Tego, który nazwie siebie Sługą, będąc Królem. Dlatego ten fragment jest pytaniem o naszą pokorę. Czy ja chcę służyć innym, czy raczej chcę aby mi służono?

Nie próbujmy na siłę szukać nowości. Duch wieje kędy chce - może dzisiaj chce do nas przemówić przez to, co dobrze znamy? Przyjmijmy słowa dzisiejszej Ewangelii w prostocie i pokorze.
Paweł Ciszewski
 
KOMENTARZ
 
Dzisiejsze Słowo ukazuje nam prawdziwość obietnic Bożych. Bóg poprzez znaki upewnia nas o słuszności swoich słów. Pragnie, abyśmy z wiarą potrafili je odczytywać i wprowadzać w życie.
 
MODLITWA WIERNYCH
 
Ojcze, Ty pokazujesz nam jak z radością oczekiwać na Zbawiciela. Starając się być lepszymi chrześcijanami, zanosimy do Ciebie nasze prośby:
1.Prosimy Cię za Kościół Święty, aby spełniał swoją apostolską misję i głosił Twoją prawdę aż po krańce ziemi.
2.Prosimy Cię za rządzących państwami, aby uwierzyli, że to Bóg jest źródłem mądrości.
3.Prosimy Cię za osoby dotknięte wszelkimi klęskami żywiołowymi, aby znaleźli się ludzie, którzy wyciągną do nich pomocną dłoń.
4.Prosimy Cię za zmarłych, aby łaskawy Bóg obiecał im swoje miłosierdzie.
5.Prosimy Cię za zgromadzony tu lud wierny, aby na wzór Maryi pokornie i z miłością przyjmował wolę Bożą.
Boże, który jesteś wszechmogący i rządzisz ludami sprawiedliwie, wejrzyj na nasze pokorne błaganie i obdarz swoim błogosławieństwem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Krąg Liturgiczny Oazy Nowego Życia, an. Adam Supel
Wygenerowano w sekund: 0.01
8,474,477 Unikalnych wizyt