Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Niedziela (06.11.2011)


ROZWAŻANIE

Jako chrześcijanie oczekujemy powtórnego Przyjścia Jezusa. Chcemy być też gotowi, gdy przyjdzie po nas w godzinę naszej śmierci, której przecież nie znamy. Ta gotowość i czuwanie są możliwe , gdy pamiętamy, że Jezus Chrystus jest Bogiem stale przychodzącym do nas.

Jezus przychodzi w Swoim Słowie, w modlitwie, w drugim człowieku, w Sakramentach- najpełniej w Eucharystii.

Naszą rolą jest więc, być stale gotowym na przyjęcie Oblubieńca. Najpełniej wyraża się to, przez życie w stanie łaski uświęcającej.

Poza tym ćwiczymy się w gotowości i przygotowujemy na Jego przyjście, gdy dbamy o to, co będzie nam potrzebne przy spotkaniu z Nim w naszej codziennej na modlitwie: kiedy znajdujemy spokojne, ciche miejsce, zabiegamy o czas na modlitwę w ciągu naszego dnia, pozostawiamy na boku nasze sprawy i zmartwienia, by ułatwić sobie skupienie, a tym samym spotkanie z Panem. Chodzi o to, by nasze nieprzygotowanie i brak gorliwości w życiu duchowym nie były przyczyną tego, że ominie nas spotkanie z Jezusem. Tak jak spotkanie z oblubieńcem ominęło nieroztropne panny, bo nie dopełniły swojego obowiązku.

Sądzę też, że dbając należycie i rzetelnie o to, w czym jako ludzie powinniśmy z Jezusem współpracować, nie możemy potem spędzać czasu modlitwy zastanawiając się, czego nam jeszcze brakuje i czego nie zrobiliśmy. Po wypełnieniu naszych obowiązków trzeba nam się ufnie otworzyć na łaskę, bo bez niej nie potrafimy się modlić. Przecież, Pan chce się z nami spotykać jak z przyjaciółmi.

Myślę, że człowiek mądry przylgnie do nauki Jezusa i będzie stale poszukiwał dróg Jej wypełniania. Kochając Jezusa, będzie pragnął współpracować z Nim, szukać Jego woli. Tak, jak panny roztropne, zadba i wypełni to, co do Niego należy, a Pan będzie przychodził i pociągał Go do Siebie.

Maryja jest pełna Bożej mądrości i roztropności, od Niej możemy się uczyć rozeznania Bożej woli i tej aktywnej gotowości przyjęcia Przychodzącego Boga. Jezus jest Panem całego naszego życia, trzeba więc z radością czuwać, aby nie przeoczyć łaski spotykania Go w każdej chwili naszego istnienia.

Olga Wołek


Powiązane newsy:

News


Brak opublikowanych newsów

RSS-Feeds
Wygenerowano w sekund: 0.03
8,407,564 Unikalnych wizyt