Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Niedziela (23.10.2011)


ROZWAŻANIE

Nie ma w Słowie Bożym najbliższej niedzieli bogatych opisów, złożonej akcji, spektakularnych wypowiedzi. Teksty, jakie daje nam Kościół, są zdawkowe i proste - tak jak prosta jest Chrystusowa nauka.

Bóg nakazuje mieć oczy otwarte. Sugeruje koncentrację uwagi na szeroko pojętym otoczeniu, wyróżniając dwa rodzaje relacji - z Bogiem i bliźnim.

Pierwszą opisuje pierwsze czytanie - Księga Wyjścia wskazuje na uczciwość w relacjach społecznych. Pierwszą sprawą jest szacunek dla odmienności - tutaj podawany jest przykład odnoszenia się do cudzoziemców. Nie ma znaczenia, czy bliźni odnosi się do mnie z miłością. Nie jest istotne, jaka jest jego orientacja seksualna, czy jest zwolennikiem aborcji, kandydata z jakiej listy poparł przed dwoma tygodniami ani czy dopuszcza istnienie Boga. Czynienie dobra jest determinowane przez Boga i nie zależy od tego, kto na tym dobru zyskuje. Zadaniem chrześcijanina jest miłość bliźniego niezależna od tego, kto nim jest i jaki on jest. I dotyczy ona tak relacji interpersonalnych, jak sprawiedliwości na polu relacji materialnych, nie wyłączając rzetelności składanych deklaracji.

Z podobną prostotą św. Paweł określa sposób wyrażania miłości do Boga. Podaje dwa sposoby - naśladowanie Go i mówienie o Nim. To drugie zaś jest jednocześnie sposobem miłowania bliźniego - głoszenie Słowa Bożego i działania ukierunkowane na zbliżanie innych do Ojca są dążeniem do najwyższego dobra, jakie może spotkać człowieka. Im bliżej jesteśmy Boga, tym łatwiej o Nim zaświadczyć drugiemu - bo świadectwo życia dzieje się w sposób coraz bardziej naturalny.

Nie jest zaskoczeniem, że nie znajdzie się w tych czytaniach wiele na temat samego siebie. Tym, co najwięcej powie o człowieku, jest dzieło Boga w nim dokonane. Jednak w rzeczywistości dużo więcej mówi to o Najwyższym, a spostrzeżenie tego powoduje zachwyt Nim i pragnienie dążenie do tego, co się za Jego sprawą dzieje. A przecież o to nam wszystkim chodzi.

Tomasz Jaskuła


Powiązane newsy:

News


Brak opublikowanych newsów

RSS-Feeds
Wygenerowano w sekund: 0.03
8,474,465 Unikalnych wizyt