Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Rekolekcje - Boży plan i czas!


Okres przygotowań do rekolekcji był dla nas czasem wzmożonej modlitwy w ich intencji. Jako animatorzy czuliśmy się współodpowiedzialni za ich przygotowanie. Kiedy w kwietniu dowiedzieliśmy się o poważnych trudnościach organizacyjnych, odczytaliśmy to jako wezwanie do jeszcze żarliwszej modlitwy.

W ciągu paru tygodni z zagrożonych dwóch oaz Pan Bóg zbudował jedną: warszawsko-sosnowiecką. To że pojechaliśmy do Sandomierza, a nie do Zakrzowa koło Kalwarii, to że prawie wszystkie małżeństwa nie zrezygnowały z udziału i to jak wspaniale współpracowały diakonie rekolekcyjne z Warszawy i Sosnowca - to wszystko były dowody Opatrzności Bożej.

Godzina świadectw pokazała, że każde małżeństwo było tu zaproszone przez Ojca w niebie, który dla nas wszystkich przygotował ratunek i wspaniałe prezenty. Za odnowienie gorliwości w czuwaniu i modlitwie, za uzdrowienie i odnowienie małżeńskich więzi, za rozmodlonego kapłana ks. Adama Petakiewicza i kleryków Piotra i Adama oraz za zbudowanie z nas w imię Jezusa wspólnoty - chwała Panu!

Iwona i Andrzej Walusiakowie

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,484,358 Unikalnych wizyt