Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Po Spotkaniu Modlitewnym o Wyzwolenie


W ostatnią sobotę 17.09.2011r. odbyło się pierwsze po wakacjach Spotkanie modlitewne o wyzwolenie (spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka). Za sprawą zaproszonych gości było to spotkanie szczególne.

Wielką radością dla wszystkich zgromadzonych była obecności J.E. ks. biskupa Grzegorza Kaszaka, który przewodniczył Koronce do Bożego Miłosierdzia. Zwrócił On naszą uwagę na wielką moc tej modlitwy i szczególne znaczenie Godziny Miłosierdzia. Obecnośd księdza biskupa była dla nas znakiem, że Pasterz naszej diecezji nosi w sercu sprawy wyzwolenia z nałogów naszych braci i sióstr. Jesteśmy bardzo wdzięczni za dar wspólnej modlitwy.

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia sprawowana przez ks. Roberta Gacka, moderatora diecezjalnego Ruchu Światło – Życie, w intencjach przyniesionych przez uczestników spotkania. Podczas homilii ks. Robert zwrócił uwagę na przesłanie jakie niesie nam Ewangelia – Jest nadzieja! Jest nadzieja dla nas samych! I jest nadzieja dla ludzi zniewolonych! W przypowieści o siewcy ks. Robert pomógł nam dostrzec wielką dobrod, hojnośd i nadzieję Boga, który rozsiewa ziarno Swego Słowa na każdą glebę ludzkiego serca, nawet tą najtwardszą i ubitą. Chod po ludzku takie postępowanie jest bezsensowne, jest marnotrawstwem, bo przecież ziarno nie może rosnąd w takich warunkach, to jednak Pan Bóg ma nadzieję, że Jego Słowo może odmienid ludzkie życie. Ks. Robert przypomniał także ważną zasadę dotyczącą czytania Pisma Świętego: należy je czytad w całości. Przypomniał nam zatem o słowach zapisanych w Księdze Proroka Izajasza: „Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.” (Iz 55, 10 – 11). W tym kontekście musimy, tak jak Bóg mied nadzieję, że Jego Słowo dokona przemiany życia, bo ono nigdy nie jest bezowocne. Ważne jest także, żeby żywid tą nadzieję nie tylko w stosunku do przemiany życia innych ludzi, co zazwyczaj przychodzi nam o dziwo łatwiej, ale mied tą nadzieję także w stosunku do swojego życia.

Sobota była także dniem wyjątkowym z racji imienin naszego moderatora diecezjalnego. Cieszymy się w sposób szczególny z możliwości wspólnej modlitwy razem z ks. Robertem jak również modlitwy w Jego intencji. Naszą radośd wyraziliśmy także poprzez złożenie życzeo oraz śpiew.

IdŸ do strony:

1 2 >

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,476,214 Unikalnych wizyt